Schimbarea sistemului de impunere la micro prin depăşirea plafonului de venituri de 100.000 euro

2
192

Potrivit prevederilor Titlului IV indice 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul Fiscal, microîntreprinderea este persoana juridică română care, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
– are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;
– capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Pentru încadrarea în condiţia privind veniturile realizate, persoana juridică română nu trebuie să înregistreze venituri din activităţile desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.

Pentru îndeplinirea condiţiei privind numărul de salariaţi se are în vedere numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului Muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise în statele de salarii şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor. La analiza îndeplinirii condiţiei privind numărul de salariaţi se numără şi contractele de muncă suspendate, potrivit legii.

Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisionează în cursul unei luni, precum şi în situaţia în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării sau desfacerii contractului individual de muncă în urma săvârşirii unor acte care sunt sancţionate inclusiv prin acest mod, condiţia privind numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat un alt salariat.

Încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se face luând în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

Microîntreprinderile care, în cursul anului fiscal, realizează venituri mai mari de 100.000 euro vor schimba sistemul de impunere şi vor plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea ca în perioada următoare să mai poată opta pentru acest sistem de impunere.

Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 100.000 euro.

Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt cele care constituie baza impozabilă, respectiv veniturile din orice sursă din care se scad:
– veniturile aferente costurilor stocurilor de produse,
– veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie,
– veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale,
– veniturile din subvenţii de exploatare,
– veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare,
– veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil,
– veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

În situaţia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, contribuabilul are obligaţia să înştiinţeze organul fiscal competent cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaraţii de menţiuni, respectiv a formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

Baza legală:

– Hotărârea Guvernului României nr. 150/2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150/01.03.2011;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/30.12.2010.

Sursa info – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentATENTIE – termenul limita pentru depunerea Revisal 5.0.6 este maine 01.11.2011
Articolul următorDeclaratia 010 – model valabil incepand cu octombrie 2011 (adus de OMFP 2706/2011)

2 COMENTARII

  1. cursul la care trece o microintreprindere in cursul anului la impozit pe profit este cel de la sfarsitul lunii la care a depasit plafonul ? adica cum ar fi 31.10.2011 ?

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.