OMFP 2382/03.08.2011 – pentru completarea unor reglementări contabile

0
164

In Monitorul Oficial nr. 563/8 august 2011 a fost publicat OMFP 2382/03.08.2011 – pentru completarea unor reglementări contabile – al carui continut il aveti prezentat integral mai jos.

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 și 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 și 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La punctul 1 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
„i) grupurile de interes economic, înființate potrivit legii.”

2. După punctul 265 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 8.10.4 „Contabilitatea operațiunilor derulate de grupurile de interes economic”, cuprinzând punctele 265 (indice 1) și 265 (indice 2) , cu următorul cuprins:
„8.10.4. Contabilitatea operațiunilor derulate de grupurile de interes economic

265 (indice 1) — (1) Grupurile de interes economic înregistrează în contabilitate operațiunile derulate în funcție de prevederile contractelor încheiate.
(2) În cazul operațiunilor pe care grupul de interes economic le derulează în nume propriu, acesta înregistrează veniturile și cheltuielile ocazionate, după natura lor.
(3) În cazul operațiunilor derulate în numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta înregistrează la venituri doar eventualul comision cuvenit, operațiunile fiind înregistrate în conturi de terți.
265 (indice 2) — Grupurile de interes economic întocmesc situații financiare anuale ale căror componente se stabilesc pe baza criteriilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) și completează aceste situații în funcție de informațiile corespunzătoare activității desfășurate.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 3 august 2011.
Nr. 2.382.

Informatia a fost prezentata de contabilii.ro prin intermediul grupului – ContabilExpertClub

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.