Inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA – precizari ANAF

0
152

Contribuabilii persoane impozabile trebuie sa stie că a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1977 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Iata în continuare cele mai importante prevederi ale actului normativ menţionat, cu privire la înregistrarea din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153 indice 1, după caz, din Codul Fiscal şi care nu solicită înregistrarea.

Atunci când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153 indice 1, după caz, din Codul Fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

Atenţie! – Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice date în aplicarea Codului Fiscal.

Dacă, urmare notificării, contribuabilul se prezintă în termen de 5 zile şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

Important! Data înregistrării în scopuri de TVA este data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă declaraţia de menţiuni, data reactivării contribuabilului declarat inactiv prin Ordin al preşedintelui ANAF, sau data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, după caz.

În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent , în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv în baza căruia se emite decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

– prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat persoanei impozabile Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele prezentate mai jos;

– data reactivării contribuabilului declarat inactiv prin ordin al preşedintelui ANAF;

– data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, după caz.

via – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.