Care este durata minima a concediului de odihna anual

12
462

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

Conform art. 140 din Codul Muncii – Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective aplicabile, și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Durata minima pentru un angajat nou este de 20 de zile.

Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin excepţie de la aceasta, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.

Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt

Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform celor precizate in paragraful de mai sus, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la fraza anterioara, din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Articolul precedentDobanzile si penalitatile de intarziere – aplicabile pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale
Articolul următorModel Nota Explicativa 7 la dosar bilant ONG aferent anului fiscal 2010

12 COMENTARII

  1. Si totusi nu s-a raspuns la intrebare ,, Care este durata minima a concediului de odihna?” (este o intrebare pe care unii ne-o adresam)…Pana acum acum s-a scris 21 de zile in contractele individuale de munca , pentru ca asa era in CCMNN 2007-2011.De anul acesta art referitor la CCMNN este scos din Codul Muncii , deci raman min 20 de zile.Acum ce facem : celor nou incadrati le trecem 20 de zile , iar cei care deja au semnat un contract de munca cu 21 de zile efectueaza min 21 de zile. Sau facem acte aditionale la toti salariatii pentru concediu de min .20 de zile?……………….

  2. Buna observatie. Chiar si eu cautam in zig-zag numarul 21 🙂

    Acte aditionale se fac cu acordul salariatilor 🙂 Nu stiu cine ar mai semna pentru 20 zile, cand pe contract are 21.

  3. 20 de zile de concediu reprezinta minimul. Puteti trece si pentru angajatii noi tot 21 de zile, ca sa nu fie diferente fata de cei vechi.

  4. @ciprian – si pentru cei cu vechime mai mare, ce zile de CO se aplica? te rog sa ne raspunzi deoarece avem de completat niste contracte si suntem cam in dilema. thanks.

  5. Ma poate lamuri si pe mine cineva ce inseamna mai exact „În cazul în care programarea concediilor se face fracționat” ? Multumesc

  6. Pentru fractiunile de norma se aplica corespunzator si zilele de concediu ? Adica pentru un contract de munca cu 2 ore concediul este de 5 zile ? Ca 21 nu se poate imparti la 4.

  7. nu mai inteleg nimic..pana la urma care este durata concediului de odihna la contractele individuale de munca ? 20 sau 21?daca sunt facute in 2008 si au 20 de zile trebuie facut un act aditional pentru inca o zi ? sau nu ? si daca maine vine u n angajat nou…cu cat facem contractul….!??????…va rog mult de tot !

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.