Contractele de inchiriere (procedura de respectat pentru coproprietarii ce inchiriaza)

0
319

În conformitate cu prevederile art. 18 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală – text integral – cu modificările şi completările ulterioare, ,,în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată,,.

In conformitate cu prevederile art. 81, alin.2), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – text integral – cu modificarile şi completările ulterioare, ,,Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au obligaţia să depună o declaraţie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părţi”.

Formularul 220- Declaraţie privind venitul estimat – instructiuni si model aici – se depune o dată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părţi,,.

Punctul 1.2 din anexa nr. 4-Instrucţiuni de completare a formularului 220 – din OMEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: ”În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate”.

In concluzie, contractul de inchiriere semnat de proprietari şi de chiriaşi se depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul (proprietarul) are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. Dupa prelucrarea formularelor 220, pentru fiecare coproprietar, se va emite formularul 260-Decizie de impunere pentru plăţi anticipate, cu titlu de impozit-, în care este stabilit impozitul pe venit din închiriere, ca impozit anticipat.

Până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, proprietarul are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la organul fiscal de domiciliu, pentru veniturile din închiriere realizate în anul precedent.

via – http://www.finantevalcea.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.