MFP vine cu nou proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal

1
284

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat in data de 07.12.2010 un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 – text integral – privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale – prin care MFP intentioneaza intoducerea la capitolul de definiţii a notiunii de autoritate fiscala centrala in ideea de a clarifica rolul Ministerului Finantelor Publice in domeniul fiscal si anume acela de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale si de a asigura indrumarea metodologica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ca parte a raporturilor juridice fiscale.

În domeniul impozitului pe profit – prin proiect se prevede prelungirea perioadei de limitare a deductibilităţii cheltuielilor privind combustibilul, până la data de 31 decembrie 2011.

In domeniul contribuţiilor sociale – prin acest proiect de act normativ se intentioneaza crearea unui cadru legislativ unitar in ceea ce priveste definirea veniturilor pentru care exista obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a contributiilor sociale, in concordanta cu prevederile Codului fiscal, precum şi o bază de calcul care să cuprindă în mare parte aceleaşi categorii de venituri, si totodată, să răspundă condiţiilor de acordare a prestatiilor de care pot beneficia persoanele asigurate. De asemenea, actul normativ va asigura cadrul legal pentru implementarea unei singure declaratii – D 112, mentionata de noi aici – prin care să se realizeze atat declararea obligatiilor de plata la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cat şi declararea persoanelor care sunt asigurate, declaratie care se va depune la o singura institutie, respectiv autoritatea fiscala competenta.

Totodata, prin implementarea declaratiei unice in ceea ce priveste contributiile sociale se asigura si o integrare a fluxurilor de informaţii între instituţiile cu atributii în colectarea obligatiilor fiscale şi cele care, potrivit dispozitiilor legale, administrează sistemele de asigurări sociale si acordă prestatiile sociale persoanelor asigurate. Schimbarile prevazute a se instituii prin acest act normativ, in domeniul contributiilor sociale si implementarea declaratiei unice privind contributiile sociale, au la baza recomandari care au fost formulate cu privire la acest domeniu in cadrul proiectului de asistenta tehnica finantat de Banca Mondiala, respectiv Proiectul „Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea cadrului legal privind impozitele şi contribuţiile sociale aferente salariilor”, derulat in anul 2007, sub coordonarea Comisiei interministeriale responsabile pentru realizarea celei de-a doua etape a reformei in domeniul colectarii si armonizarii legislatiei referitoare la contributiile sociale.

În domeniul TVA – principalele modificări aduse prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă se referă la transpunerea unor directive europene:

1. Art. 3 al Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor – se referă la modificarea şi completarea prevederilor Codului fiscal privind locul prestării pentru serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau de activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activităţi. În prezent aceste servicii se impozitează la locul prestării efective, chiar dacă sunt prestate către \ persoane impozabile.

După 1 ianuarie 2011, în principiu numai serviciile de natura celor enumerate mai sus, prestate către persoane neimpozabile, se vor mai impozita la locul prestării efective, în timp ce serviciile prestate către persoane impozabile se vor impozita la locul unde este stabilit beneficiarul serviciilor.

2. Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 – este o directivă ce modifică anumite dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modificările fiind în primul rând de natură tehnică. Principalele modificări ale legislaţiei în domeniul TVA care derivă din transpunerea acestei directive se referă în principal la:

* introducerea unor dispoziţii referitoare la importul şi la locul impozitării livrărilor de gaz şi de electricitate, regulile speciale aplicându-se pentru importurile şi livrările de gaz efectuate prin intermediul oricărui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau al oricărei reţele conectate la un astfel de sistem;
* aplicarea scutirii de TVA pentru importurile efectuate cu ajutorul navelor, atunci când gazele sunt introduse într-un sistem de gaze naturale sau într-o reţea de gazoducte cu alimentare din amonte;
* aplicarea unor reguli privind locul impozitării pentru livrările şi importul de energie termică şi agent frigorific similare cu cele aplicate pentru livrarea şi importul de energie electrică si gaz;
* aplicarea unor reguli unitare privind locul prestării pentru serviciile legate de acordarea accesului la orice tip de sistem sau reţea de electricitate şi de gaze naturale, precum şi la reţelele de încălzire şi de răcire.

3. Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă. Potrivit acestei directive, statele membre pot aplica până la 30 iunie 2015 şi pentru o perioadă minimă de doi ani taxarea inversă pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, transferabile în conformitate cu articolul 12 din directivă, precum şi pentru transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.

Primele două directive trebuie aplicate de toate statele membre de la 1 ianuarie 2011. A treia directivă deşi este opţională, constituie un instrument eficient pentru combaterea fraudei fiscale în domeniul comercializării de certificate de emisii de gaze, iar România s-a angajat faţă de Comisia Europeană să implementeze această opţiune începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Proiectul aduce prevederi si in domeniul – impozitului pe venit, impozitului pe veniturile nerezidenţilor, accizelor, jocurilor de noroc – pe care le puteti vizualiza mai jos, iar anexa 1 si 2 o gasiti aici si aici.


proiect oug CF

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.