Declaratia unica 112 – proiect unificare declaratii depuse de angajator

2
205

MFP intentioneaza introducerea Declaraţiei (unică) privind obligaţiile de plată ale contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, impozitul pe venitul din salarii. Noul formular va putea fi completat, semnat şi transmis exclusiv prin mijloace informatice.

După cum se cunoaşte, pentru micşorarea efortului solicitat contribuabililor pentru îndeplinirea obligaţiilor de declarare, se preconizează consolidarea datelor privind contribuţiile sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în prezent colectate separat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, într-o singură declaraţie (formularul 112) colectată de o singură instituţie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Se lucrează simultan la modificarea cadrului legislativ, a fluxurilor informaţionale şi la adaptarea sistemelor informatice existente. Deoarece completarea noului formular va implica intervenţii în sistemele informatice folosite de către contribuabili MFP a transmis propunerile de specificaţii tehnice necesare dezvoltatorilor de aplicaţii informatice.

Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţie schema .xml împreună cu o aplicaţie informatică pentru validarea, generarea unui PDF conform Anexei 1.1, semnarea PDF-ului si a fişierului .xml atasat şi, ca alternativă la îndemîna contribuabililor cu mai puţini angajaţi, o aplicaţie informatică (formular inteligent PDF) pentru introducerea manuală a datelor în formular, validarea datelor şi semnarea electronică.

IATA SI CONTINUTUL PROIECTULUI IN CONTINUARE

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art……….. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr……. pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART.1 – Se aprobă modelul şi conţinutul “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, prevăzut în anexele nr.1.1 – 1.3 la prezenta hotărâre şi nomenclatoarele prevăzute în anexele nr.2 – 7 la prezenta hotărâre.

ART.2 – Formularul prevăzut la art.1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.8 la prezenta hotărâre.

ART.3 – (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art.296^9 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. …… pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, au obligaţia depunerii declaraţiilor de la art.1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr.9 la prezenta hotărâre.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), pâna la data de 1 iulie 2011, declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic însoţit de anexa nr.1.1- angajator, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

ART.4 – (1) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se depune pe portalul e- România.
(2) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

ART.5 – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art.3 alin.(2) sunt stabilite în anexa nr.10 la prezenta hotărâre.

ART.6- Anexele nr.1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.7 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se utilizează pentru declararea contribuţiilor sociale datorate începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2011, inclusiv.

ART.8 – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emisă la Bucureşti, la ………………………..

PRIM – MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Gheorghe IALOMIŢIANU

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Ioan-Nelu BOTIŞ

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
Attila CSEKE

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Constantin Traian IGAŞ

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Cătălin Marian PREDOIU

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Valerian VREME

via – aptitudiniceccar2009

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.