Generalitati si definitii in cazul declararii si platii TVA la transferul de active

1
213

Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol.

Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi.

Important – Transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă.

Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, primitorul activelor trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.

Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului de active este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de TVA sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din CF, ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din CF.

Plata TVA-ului

TVA-ul de plată va fi achitat de beneficiarul transferului de active la bugetul de stat, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul, în contul 20.10.01.01.05 – TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor, prin: numerar, decontare bancară sau mandat poştal.

Baza legala:

– art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol,
– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.

via – http://www.finantevalcea.ro/

Articolul precedentOPANAF 2691/2010 – aprobare model si continut „Formular 307”
Articolul următorModel declaratia 307 – transfer active

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.