Alte precizari utile in privinta aplicarii masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului

0
160

În timpul derulării controlului/antrenării răspunderii solidare sau în fazele premergătoare acestor activităţi (analiză, documentare, informare), dacă nu sunt deţinute suficiente informaţii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea şi instituirea măsurilor asigurătorii, va desfăşura, după caz, următoarele activităţi de documentare şi pregătire:

– identificarea conturilor de disponibilităţi şi a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară, după caz, precum şi a unităţilor bancare care le administrează, evidenţiate în documentele contabile ale acestora, precum şi consultarea aplicaţiei informatice clienţi-bănci deţinute de ANAF şi utilizate de unităţile subordonate;

– identificarea în declaraţiile informative şi/sau evidenţa contabilă a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară de către terţi;

– identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară şi a locaţiilor unde acestea se găsesc.

Atributiile organelor fiscale cu privire la aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului – click aici

În cazurile în care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informaţii despre patrimoniul debitorului şi de la următoarele instituţii:

– Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, oficiile şi birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;

– unităţi administrativ-teritoriale, în cadrul cărora sunt organizate direcţii/compartimente/structuri de impozite şi taxe locale, cu privire la bunurile imobile şi mobile aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;

– Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentând vehicule înmatriculate în România, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;

Masuri asiguratorii ce pot fi aplicate asupra bunurilor debitorului – click aici

– Autoritatea Navală Română, cu privire la bunurile mobile reprezentând nave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;

– Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu privire la bunurile mobile reprezentând aeronave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;

– Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu privire la acţiunile/părţile sociale deţinute de către debitor/persoanele la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară la societăţi comerciale;

– Depozitarul Central autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu privire la acţiunile cotate pe piaţa bursieră deţinute de către debitor/persoanele la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară la societăţi comerciale;

– orice alte instituţii care deţin informaţii cu privire la bunurile şi veniturile debitorului/ persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară.

Dispunerea şi/sau ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţei estimate/stabilite şi în următoarea ordine:

– bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfăşurării activităţii care constituie principala sursă de venit;

Acte administrative utilizate in cazul masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului – click aici

– bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit a contribuabilului;

– bunurile mobile şi imobile care se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele;

– ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 158 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit;

– produse finite;

– sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane;

– disponibilităţi aflate în conturile bancare;

– bunuri perisabile sau supuse degradării.

Măsurile asigurătorii dispuse vor fi ridicate de către organul de executare, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate ori a înscrisurilor emise de instanţă sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor cărora le-au fost comunicate „Decizia de dispunere a măsurilor asigurătorii” sau celelalte acte de executare în legătură cu acestea.

Sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentRezolvari la intrebarile propuse pentru GEJ (spre consultare)
Articolul următorCompensarea datoriilor nerambursate la scadenta (instructiuni utile)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.