Taxa pe valoarea adaugata în cazul transferului de active (modificari incepand cu octombrie 2010)

0
179

In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679/07.10.2010, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.374 privind stabilirea termenului de declarare şi de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 6 alin. (8)-(9) din Normele metodologice date în aplicarea CF.

Definiţie

Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active în sensul art. 128 alin. (7) din CF transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi.

IMPORTANTTransferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă.

Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, primitorul activelor trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.

Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului de active este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistraă în scopuri de taxă pe valoarea adăugată sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din CF, ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din CF.

Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii unei declaraţii privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăgată.

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul de active.

Atenţie Plata sumelor rezultate ca urmare a ajustării taxei pe valoarea adăugată conform articolele 128 alin. (4), 148, 149 sau art. 161 din Codul Fiscal se face până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul de active.

info via – finantevalcea.ro

Articolul precedentCursuri, probleme, rezolvari – pentru examenul de aptitudini la CECCAR
Articolul următorProgramul de declaratii pentru Casa de Pensii (CNPAS) s-a actualizat azi 12.10.2010

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.