Aspecte cu privire la veniturile din activitati dependente si din activitati profesionale

3
347

Prin OUG nr. 82/2010 – link, publicată în M.O. nr 638/10.09.2010, a fost modificat art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si art. III din OUG nr. 58/2010 – link – pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

=> Modificările aduse art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constau în aceea că două dintre condiţii au fost unite şi enunţate într-o singură frază, ultima condiţie de la lit. f) a fost eliminată, iar în cadrul celui de-al doilea criteriu este folosit cuvântul exclusiv.

Prevederea este următoarea:
„2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.”

=> Unele modificări importante aduse art. III din OUG nr. 58/2010

– Sunt definite veniturile de natură profesională astfel: “In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.”

Extras din Codul Fiscal 13^1. dreptul de autor şi drepturile conexe — constituie obiect al acestora operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

– Se precizează că asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.

– A rămas prevederea conform căreia, persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari şi care realizează venituri de natură profesională (astfel cum sunt definite mai sus) nu datorează contribuţiiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

IMPORTANT ! Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor de natură profesională, revine platitorului de venit. Se precizează că, în cazul nerespectarii acestor obligaţii se aplică in mod corespunzator prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale, respectiv a contributiilor de asigurari pentru somaj, precum si sanctiunile corelative.

Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala. Declaratiile se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.

– Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

=> Tot prin OUG nr. 82/2010 a fost abrogată anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale (publicata in M.O. nr. 542/03.08.2010).

=> Modelul declaratiilor privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, se vor aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Via – http://www.finantearges.ro/

Articolul precedentBlogul nostru a ajuns la un numar de 1.900 abonati la newsletter
Articolul următorIn ce conturi se vireaza contributiile conform OUG 82/2010 si OUG 58/2010 ?

3 COMENTARII

  1. […] – Impozitarea veniturilor de natura profesionala – din perspectiva OUG 82/2010 – link – OUG 82/2010 si noutatile aduse privind declararea si plata contributiilor individuale – link – Ordin MMFPS 1294/10.09.2010 – in directa legatura cu OUG 82 – link – Aspecte cu privire la veniturile din activitati dependente si din activitati profesionale – link […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.