Modificarile privind impozitul pe venit – aduse de HG 791/2010

4
308

La stabilirea normelor de venit de către Direcţiile Generale teritoriale al finanţelor publice, venitul net anual dintr-o activitate independentă nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12.

În acest sens, normele de venit care au fost stabilite sub această limită, vor fi recalculate, aprobate, publicate şi afişate la sediul fiecarei DGFP şi la sediile unităţilor fiscale teritoriale.

Contribuabilii care desfăşoară activitate pentru care normele de venit vor fi reconsiderate, vor primii decizii de impunere de plăţi anticipate, recalculate, conform noilor norme de venit, diferenţa de sume, acolo unde este cazul, fiind regularizată pe trimestrele III şi IV din anul 2010.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a unei cote de cheltuieli deductibile egală cu 20% din venitul brut (cota veche de cheltuială a fost de 40%).

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli deductibile egală cu 25% din venitul brut (50% cota veche).

Sunt incluse în veniturile salariale sub formă de avantaje tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă acestea sunt acordate potrivit destinaţiei şi cuantumului prevăzute la art. 55 alin. (4), lit. a) din Legea nr. 571/2003, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Destinaţia poate fii în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, în beneficiul angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, iar cuantumul este până la 150 lei.

Sunt incluse în veniturile salariale şi sunt impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010:
– tichetele de creşă,
– tichetele de vacanţă,
– tichete de masă, acordate potrivit legii;
– sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, conform legii,
– sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, acordate potrivit legii;
– sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie,
– ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie.

Atenţie! La determinarea impozitului pe veniturile din salarii se reţin contribuţiile obligatorii în cazul tichetelor cadou şi tichetelor de creşe, excepţie făcând tichetele de vacanţă şi tichetele de masă, pentru care nu se reţine decât impozitul pe veniturile din salarii.

Excepţii – Rămân neimpozabile drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Baza legala – Hotărârea Guvernului nr. 791/02.08.2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale – publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542/03.08.2010.

via – finantevalcea.ro

Articolul precedentAtentie vineri 13.08.2010 – termen limita depunere raportari contabile la 30.06.2010
Articolul următorOPANAF 2258/2010 – procedura declarare contribuabili inactivi

4 COMENTARII

  1. […] Modificarile privind impozitul pe venit – aduse de HG 791/2010 Tue Aug 10, 2010 9:30 am La stabilirea normelor de venit de către Direcţiile Generale teritoriale al finanţelor publice, venitul net anual dintr-o activitate independentă nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12. În acest sens, normele de venit care au fost […] […]

  2. asa, si totusi pana la urma cum se calculeaza impozitul pe salarii? in cazul in care am doar tichete de masa.
    asa ? baza de calcul impozit = venit net + valoare tichete – deducerea personala

    sau se adauga 16% * valoare tichete la impozitul final.?

    matematic nu e nici o diferenta dar in primul caz valoarea tichetelor poate influenta cunatumul deducerilor pentru cei care erau la limita, ii poate incadra intr-o categorie superioara.

  3. @schumitza – cum adica numai tichete de masa? daca am inteles bine, eu zic ca faci – val bruta tichete – contrib. sociale = ven interm, iar la el aplici deducerea si apoi 16%

  4. „Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia”. Tichetele de masa se impoziteaza separat, nu se considera venit de natura salariala deci nu influenteaza calculul deducerilor.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.