Noi prevederi in domeniul impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

1
167

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533/30.07.2010, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Justiţiei nr. 1.935/1.856/C/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor şi al ministrului Justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat şi încasat, conform legii. Declararea impozitului se face prin completarea formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Declaraţia 100 va fi depusă la organul fiscal competent de către notarii publici împreună cu Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat-Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în a căror rază teritorială sunt luate în evidenţa fiscală birourile notarilor publici. Contul 20.03.01.18 se deschide la unităţile Trezoreriei Statului pe codul de identificare fiscală al biroului notarului public.
Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” sunt publicate pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/ANAF/Asistenţa contribuabili/Coduri IBAN.

Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal către unităţile administrativ-teritoriale se va efectua de către unităţile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea şi încasarea sa de către notarii publici se efectuează, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale, în contul 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care întocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscală al plătitorului. Codurile de identificare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale se publică pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro.

Sursa – http://www.finantevalcea.ro/

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.