Extrase din normele metodologice aprobate ieri de Guvern (la OUG 58 si 59)

4
192

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, respectiv norme metodologice referitoare la: impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile obţinute de persoane nerezidente, în domeniul TVA, impozite şi taxe locale.

Astfel, în ceea ce priveşte impozitul pe venit, noile reglementări au în vedere reconsiderarea unei activităţi drept activitate dependentă în cazul în care raportul juridic în baza căruia se desfăşoară activitatea nu reflectă tipul de muncă al acestuia.

A APARUT HG 791/2010 CU PRIVIRE LA NORMELE OUG 58/2010 – LINK

De asemenea, se menţionează excluderea de la recalificarea ca activităţi dependente, a activităţilor desfăşurate independent în condiţiile legii care generează venituri din profesii liberale, precum şi a drepturilor de autor şi drepturilor conexe, definite potrivit Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturile de autor în orice situaţie se plătesc, fie că sunt acoperite alături şi de un salariu, fie că nu sunt acoperite, fie că sunt periodice, fie că sunt ocazionale şi se referă la o creaţie oarecare, sunt în continuare admise. Singura problemă este că în cazul în care există repetitivitate, aceste elemente să fie considerate venituri de natură salarială, dar nu trecute ca salarii, şi să se plătească aceste contribuţii.

Potrivit Hotărârii de Guvern, persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională cu caracter repetitiv, de venit – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional, datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale pentru sănătate.

Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale pentru sănătate şi pentru aceste venituri de natură profesională. Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează venituri de natură profesională în mod ocazional, nu datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi pentru sănătate şi pentru aceste venituri de natură profesională.

Conform normelor de aplicare a Codului Fiscal, veniturile din drepturi de autor vor fi incluse în categoria celor obţinute din activităţi independente, astfel încât impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii nu vor fi recalculate şi datorate solidar de către plătitor şi beneficiar. În situaţia persoanelor care realizează lunar, trimestrial sau semestrial, cu caracter repetitiv şi care au carte de muncă, se datorază contribuţii de şomaj, pensii şi sănătate în limita a 5 salarii medii brute pe economie. În situaţia persoanelor care nu realizează lunar venituri de natură profesională, baza de calcul a contribuţiilor individuale este cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate anual, din toate sursele de venit, dacă acest cuantum nu depăşeşte echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie. Nu se percep contribuţii pentru persoanele angajate cu carte de muncă şi care realizează venituri ocazionale din drepturi de autor.

Alte modificări în domeniul impozitului pe venit

Hotărârea de Guvern precizează caracterul neimpozabil al indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap grav în situaţia în care nu se poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, conform legii.

De asemenea, au fost incluse în venituri impozabile din salarii, contravaloarea tichetelor de masă, de creşă, cadou, de vacanţă, precum şi a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor, acordate potrivit legii speciale.

O altă prevedere se referă la impozitarea veniturilor obţinute de către persoanele fizice rezidente sub forma dobânzilor la depozitele la vedere/conturile curente, depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ precum şi la depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire, cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> DEASUPRA DE TEXTUL “UITE CATI SUNT DEJA ABONATI” SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

De asemenea, se realizează unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani fiscali consecutivi. Normele metodologice introduc corelaţii cu prevederile din Codul fiscal referitoare la abrogarea titlului IV “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” prin OUG nr.109/2009, aprobată prin Legea nr.76/2010.

Completări în domeniul TVA, impozitului pe profit şi al impozitelor şi taxelor locale

În domeniul TVA, noile reglementări clarifică regimul TVA aplicabil persoanelor care desfăşoară activităţi considerate dependente din punct de vedere al impozitului pe venit.
În ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, Hotărârea adoptată de Guvern actualizează modul de calcul atât al impozitului pe clădiri cât şi al impozitului pe mijloacele de transport, datorat începând cu 1 iulie 2010. Au fost date exemple de calcul al impozitului pe clădiri majorat în funcţie de numărul proprietaţilor deţinute şi, de asemenea, s-a exemplificat calculul diferenţei de impozit pe clădiri şi impozit pe mijloacele de transport pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010. Normele conţin exemplificări privind modul de diminuare al impozitului pe clădiri şi al impozitului pe mijloacele de transport cu bonificaţia acordată pentru anul 2010 de către autoritaţile deliberative, în cazul contribuabililor care achită integral diferenţa de impozit pâna la data de 30 septembrie 2010.

Un element de noutate constă în introducerea obligativităţii autoritaţilor locale de a schimba informaţii cu privire la identificarea contribuabililor care deţin proprietăţi pe raze teritoriale, altele decât cele de domiciliu.

De asemenea, în ceea ce priveşte impozitului pe profit au fost incluse exemplificări ale modalităţii de definitivare a impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal. Totodată, a fost extinsă aplicarea principiilor de stabilire a preţului de piaţă în tranzacţiile dintre persoanele juridice română şi a fost explicitată deducerea unor categorii de cheltuieli în aplicarea principiului general de calcul al profitului impozabil.

via

4 COMENTARII

  1. […] Extrase din normele metodologice aprobate ieri de Guvern (la OUG 58 si 59) Tue Aug 03, 2010 12:55 pm Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, respectiv norme metodologice referitoare la: impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile obţinute de persoane nerezidente, în […] […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.