AcasăDeclaratia 394Termenul limita pentru depunerea Declaratiei 394 - la semestrul 1 - este...

Termenul limita pentru depunerea Declaratiei 394 – la semestrul 1 – este 26.07.2010

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare şi numai dacă în semestrul de raportare au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o noua declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Declaraţia se completează şi se depune semestrial de către:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din CF, pentru operaţii impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19 sau 9%. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform Titlului VI al CF, este emisă o factură inclusiv pentru avansuri. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare;
– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din CF, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19 sau 9%. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare.

Atenţie! Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.

Declaraţia se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. În formatul hârtie se depune doar prima pagină a declaraţiei.

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţa elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat aici
link.

Contribuabilii care au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei vor acorda maximă atenţie:

– îndeplinirii obligaţiei de depunere a declaraţiei;
– corectitudinii codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, precum şi corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile menţionate în „Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional” şi în „Lista achiziţiilor de bunuri /prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional”, din punctul de vedere al structurii acestora;
– corectării, prin depunerea unei noi declaraţii corect completată, până cel mai târziu la data de 25 a celei de-a doua luni după termenul legal de depunere, a declaraţiei informative depuse în situaţia în care primesc notificări din partea organului fiscal pentru corectarea declaraţiei.
– depunerii Declaraţiei 394 în situaţia în care primesc notificări pentru nedepunerea declaraţiei.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei se sancţionează, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, cu amendă de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice şi de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice.

Baza legală:
– Ordin nr. 702 din 14 mai 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376/2007 privind declararea livrărilor şi a achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
– Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. .219 alin. (1), lit. f), coroborat cu alin. (2), lit. c).

info via – finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

  1. […] – contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9%, – contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9% INFO UTIL D 394 – SEMESTRUL 1, AN 2010 – CLICK AICI […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!