Extrase din OUG 54/2010 cu privire la combaterea evaziunii fiscale si modificari privind TVA

2
367

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 – link text integral – privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 421/23.06.2010, Partea I, a adus modificări şi completări Codului Fiscal (CF), în vederea combaterii fraudei fiscale în domeniul TVA pentru livrările de cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie şi stabileste standarde minime comune pentru înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar. Principalele prevederi ale actului normativ (privind TVA) ar fi:

Registrul operatorilor intracomunitari – se înfiinţează începând cu data de 1 august 2010 în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari sunt:

– livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din CF;
– livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
– prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
– achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
– achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România;

Obligativitatea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari intervine:

– la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
– înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare amintite, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 CF.

Cererea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul fiscal competent însoţită de documente doveditoare care vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF. Pentru persoanele impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar al asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi al administratorilor.

Aprobarea sau respingerea motivată a cererii de înscriere se va dispune în termen de 10 zile în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi de îndată pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării de către organul fiscal competent a deciziei emise în acest sens. Operatorii economici care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august operaţiuni intracomunitare care intră sub incidenţa art. 158 indice 2 CF, trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

Pentru cererile depuse şi aprobate până la data de 1 august 2010, data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi 1 august 2010. În cazul cererilor depuse după 1 august 2010, data înregistrării va fi data comunicării deciziei de către organul fiscal competent.

Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente începând cu data publicării OUG nr. 54/2010, respectiv 23.06.2010.

Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:

– persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri:
– persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii,
– persoanele impozabile se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
– persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
– persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

Important – Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF.

Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informaţiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Contravenţii şi sancţiuni

Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală introdus prin OUG nr. 54/2010.

Extinderea măsurilor de simplificare (taxare inversă) şi la livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, în condiţii ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.

Măsurile de simplificare menţionate mai sus se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestora, până la data de 31 decembrie 2011.

Data comunicării derogării menţionate mai sus de către Consiliul Uniunii Europene va fi publicată de către Ministerul Finanţelor Publice pe website-ul său oficial, www.mfinante.ro.

sursa – http://www.finantevalcea.ro/

Articolul precedentOUG 54/2010 – cea cu privire la „Registrul operatorilor intracomunitari”
Articolul următorAm ajuns la 1.200 de abonati la acest blog – Va multumim!

2 COMENTARII

  1. […] – persoanele impozabile ale caror asociati sau administratori au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiunile intracomunitare (se anexeaza copii ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite infractiunile si documentul emis de serviciul juridic din cadrul DGFP); – contribuabilii declarati inactivi; – contribuabilii aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului. INFO SUPLIMENTAR REFERITOR ROI – CLICK AICI […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.