MFP a postat pe site proiectul de OUG pentru combaterea evaziunii fiscale

0
140

Pe site-ul MFP a fost publicat in data de 19.05.2010 – proiectul de OUG privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, a carei aparitie a fost semnalizata si aici – link, care preconizeaza urmatoarele schimbari:

la TVA – in scopul combaterii evaziunii fiscale în domeniul operaţiunilor intracomunitare, proiectul de act normativ prevede plata efectivă a TVA pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, flori, carne, preparate din carne, peşte, preparate din peşte, fructe de mare, zahăr şi materiale de construcţii. Datorită prevederilor comunitare specifice achiziţiilor intracomunitare, România va trebui să se organizeze astfel încât deşi nu există frontiere între statele membre să poată încasa taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor achiziţii intracomunitare la intrarea bunurilor în ţară. În acest sens organele fiscale îşi vor organiza puncte de control fiscal.
Se va stabili că taxa este exigibilă pentru aceste operaţiuni la intrarea pe teritoriul României, prin derogare de la actualele reguli aplicabile achiziţiilor intracomunitare, pentru a permite perceperea plăţii TVA. Se va crea un document special care va sta la baza plăţii TVA pentru achiziţiile intracomunitare de astfel de bunuri. Totuşi, vor fi respectate celelalte prevederi comunitare privind deductibilitatea taxei plătite pentru aceste achiziţii, pentru a nu aduce prejudicii pieţei interne, fapt care ar putea fi foarte sever sancţionat de Uniunea Europeană.
Se vor lua măsuri pentru ca valoarea declarată a unui transport de astfel de bunuri să nu poată fi mai mică decât un minim stabilit. Pentru a permite administrarea eficientă, se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea preşedintelui ANAF produsele din categoriile vizate, încadrarea tarifară a acestora şi valorile minime pentru stabilirea bazei de impozitare a TVA.

Deşi prevederile nou introduse sunt de natură a aduce atingere acquisului comunitar şi pot conduce la declanşarea procedurii de infringement, având în vedere necesitatea stringentă de a stopa evaziunea fiscală în domeniul comercializării bunurilor menţionate, se propune aplicarea acestei măsuri până la data de 31 decembrie 2011.

Totodată, în scopul diminuării evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu bunuri din categoriile: cereale şi plante tehnice, legume şi fructe, flori, carne şi preparate din carne, peşte, preparate din peşte şi fructe de mare, zahăr, făină, pâine, o măsură eficientă o constituie aplicarea taxării inverse pentru livrările de astfel de bunuri în interiorul ţării între persoane impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA.
Taxarea inversă reprezintă o măsură de simplificare a plăţii taxei, aplicabilă numai între persoane înregistrate în scopuri de TVA, prin care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul în locul furnizorului. Implementarea mecanismului taxării inverse are ca scop colectarea optimă a creanţelor şi un control mai riguros din partea autorităţilor fiscale. În cazurile specifice vizate de proiectul de act normativ, având în vedere caracterul perisabil al multora dintre categoriile de produse pentru care se implementează acest sistem, taxarea inversă nu conduce la amânarea semnificativă a momentului colectării TVA la bugetul de stat, încasarea TVA de la consumatorul final realizându-se într-un termen scurt.

O altă măsură propusă prin proiectul de act normativ constă în înfiinţarea Registrului operatorilor intracomunitari, în scopul diminuării evaziunii fiscale în domeniul operaţiunilor intracomunitare.

Acest registru va cuprinde toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care efectuează operaţiuni intracomunitare. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care intenţionează să efectueze operaţiuni intracomunitare se realizează pe baza unei cereri ce trebuie depuse de către persoanele impozabile la autorităţile fiscale competente. Actul normativ prevede şi situaţiile în care persoanele impozabile sunt eliminate din Registrul operatorilor intracomunitari.
Diferenţa majoră faţă de situaţia actuală va fi că, în Registrul operatorilor intracomunitari vor figura numai persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intenţionează să realizeze operaţiuni intracomunitare, nu toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România, riscul de fraudă fiind astfel considerabil diminuat, având în vedere că autoritatea fiscala va avea un număr considerabil mai redus de operatori economici asupra

la accize – eficientizarea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale cu produse accizabile trebuie să constituie o prioritate a autorităţii fiscale având în vedere necesitatea atragerii de venituri la bugetul de stat, prin stabilirea obligaţiei de plată a accizelor la primirea produselor accizabile din alte State Membre, eliminarea scutirilor directe şi limitarea numărului de antrepozite fiscale.
Prin proiect, se propune modificarea unor prevederi de la titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal, care, în principal, se referă la regimul de antrepozitare fiscală, prin:
– autorizarea ca antrepozite fiscale numai a locurilor de producţie de produse accizabile, eliminându-se astfel antrepozitele fiscale destinate exclusiv depozitării de astfel de produse cu excepţia unui număr limitat de antrepozite de depozitare numai pentru produse energetice şi ţigarete;
– eliminarea din sfera antrepozitelor de depozitare a celor aferente operatorilor economici care comercializează produse accizabile în regim dutyfree;
– autorizarea ca antrepozitari numai a persoanelor care nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat;
– stabilirea unei perioade de valabilitate a autorizaţiilor de antrepozit fiscal, respectiv de 3 ani pentru contribuabilii mari şi mijlocii şi de un an în celelalte cazuri, şi implicit a unui sistem de reautorizare;
– introducerea obligaţiei de constituire a garanţiei pentru producţia, transformarea şi deţinerea de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi a posibilităţii extinderii garanţiei şi asupra altor obligaţii datorate bugetului general consolidat;
– stabilirea garanţiei care să asigure riscul de neplată a accizelor în cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţie de produse accizabile, la un nivel de 6%;
– introducerea unor obligaţii pentru antrepozitarii autorizaţi în cazul cesionării sau înstrăinării, sub orice formă, a acţiunilor, a părţilor sociale sau activelor de natura imobilizărilor corporale.

TEXTELE INTEGRALE LE GASITI AICI:
– Proiectul de OUG – link
– Nota de fundamentare – link

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.