Auditarea situatiilor financiare anuale (info util)

1
315

Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice care, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite criterii de mărime:
– total active – 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro;
– număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar – 50,

vor fi auditate potrivit legii.

Acestea întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
– bilanţ, cod 10;
– cont de profit şi pierdere, cod 20;
– situaţia modificărilor capitalului propriu, cod 30;
– situaţia fluxurilor de trezorerie, cod 40;
– note explicative la situaţiile financiare anuale.

CONSULTATI SI ARTICOLUL CU PRIVIRE LA TERMENELE DE DEPUNERE PENTRU BILANTURILINKDAR SI ARTICOLUL CU CINE TREBUIE SA DEPUNA BILANTUL LA FINANTE (AFP)LINK

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite:
– de raportul administratorilor aprobat de consiliul de administraţie şi semnat de preşedintele consiliului – link model, raportul de audit şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile – link model.
– de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene – link model.

Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public (instituţiile de credit, cele financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată, companiile şi societăţile naţionale, persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară) sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.

Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a încetării activităţii persoanelor care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.

ULTIMELE MODELE DE ACTE PENTRU DOSARUL DE BILANTLINK

Baza legală:
– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– OMEF nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa – finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.