Despre noile modificari ale Codului de Procedura Fiscala (pe scurt)

1
162

In vederea îmbunătăţirii practicilor de gestionare a creanţelor fiscale şi arieratelor şi a creşterii eficienţei managementului fiscal, au fost aduse o serie de modificări şi completări ale Codului de Procedură Fiscală, aprobate de Guvern prin OUG nr. 39 din 28 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/28 aprilie 2010.
Iata mai jos cele mai importante prevederi ale acestui act normativ (in rezumat).

Cesiune creanţe fiscale

De la 28 aprilie 2010, data publicării actului normativ, au fost abrogate prevederile referitoare la cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Contestaţii

Tot de la aceeaşi dată, contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, în cuantum de până la 3 milioane lei, se soluţionează de structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene iar cele în cuantum de 3 milioane lei şi peste această sumă vor fi soluţionate de Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Începând cu 1 iulie 2010, pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată, contribuabilii vor datora atât dobânzi de întârziere, cât şi penalităţi de întârziere.
Dobânda de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată va fi de la 1 iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile de întârziere se stabilesc, în funcţie de data stingerii obligaţiilor fiscale principale, astfel:
– dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
– dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, se datorează o penalitate de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
– dacă stingerea se realizează după expirarea celor 90 de zile de mai sus se datorează o penalitate de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Excepţii:
– nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei;
– nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, după data deschiderii procedurii insolvenţei.

Important – Pentru creanţele fiscale care au scadenţa anterior intrării în vigoare a ordonanţei, dobânzile şi penalităţile de întârziere încep să curgă de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv 1 iulie 2010.

Sursa – finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.