Despre inregistrarea speciala in scopuri de TVA – info util

0
191

Înregistrarea specială în scopuri de TVA este prevăzută la articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF).

Persoanele obligate să se înregistreze conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal

Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului menţionat:
– persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 (şi care nu sunt deja înregistrate pentru prestări sau achiziţii de servicii intracomunitare conform lit. b) sau c) sau alin. (2) ale art. 153 indice 1), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară (10.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv 3,3817 lei/euro);
– persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 (şi care nu este deja înregistrată pentru achiziţii intracomunitare de bunuri sau servicii conform lit. a) sau c) sau alin. (2) ale art. 153 indice 1), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;
– persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 (şi care nu este deja înregistrată pentru achiziţii intracomunitare de bunuri sau prestări de servicii intracomunitare conform lit. a) sau b) sau a alin. (2) ale art. 153 indice 1), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective.

Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 pentru prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare se solicită numai de persoanele care nu sunt deja înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 sau pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi numai în cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) (operaţiuni desfăşurate între persoane impozabile), sau echivalentul acestui articol din legislaţia altui stat membru, altele decât cele scutite de taxă.

Important!Nu se va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 dacă serviciile se încadrează pe oricare din excepţiile prevăzute la art. 133 alin. (3) – (7) . De asemenea nu se va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 în cazul serviciilor pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), dar nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoană impozabilă din România către o persoană impozabilă stabilită în afara Comunităţii, sau sunt prestate de o persoană impozabilă stabilită în afara Comunităţii în beneficiul unei persoane impozabile stabilite în România.

De reţinut! Au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 numai persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România.

Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153 indice 1, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare.
Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă care nu este înregistrată conform art. 153, şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri accizabile, nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 indice 1, pentru plata taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
De asemenea orice persoană care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este înregistrată conform art. 153, nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 indice 1, pentru plata taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare.

Formulare utilizate pentru înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal

Contribuabilii care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 vor depune Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091), conform OMFP nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA.
Declaraţiile se depun, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal unde contribuabilul îşi are sediul activităţii economice.

Valabilitatea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal

În cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în condiţiile art. 153 indice 1, înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerată valabilă de la data solicitării înregistrării.
Persoanele înregistrate conform articolului de mai sus nu pot comunica acest cod pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către alte persoane din ţară, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, pentru prestări de servicii intracomunitare şi pentru achiziţii de servicii intracomunitare.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal

Persoana înregistrată în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare de bunuri poate solicita anularea înregistrării sale oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-a exercitat opţiunea pentru înregistrare.
Persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 prin opţiune, poate solicita anularea înregistrării oricând după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care a optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depune această solicitare sau în anul calendaristic anterior, dacă nu şi-a exercitat opţiunea pentru înregistrare.
Persoana înregistrată conform art. 153 indice 1 pentru prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare poate solicita anularea înregistrării sale oricând după expirarea anului calendaristic în care a fost înregistrată, cu excepţia situaţiei în care trebuie să rămână înregistrată.
În cazul în care o persoană solicită anularea înregistrării în condiţiile de mai sus, înregistrarea respectivei persoane se va considera anulată din prima zi a anului calendaristic în care se face cererea de anulare

Atenţie!Dacă după expirarea anului calendaristic prevăzut în cazul înregistrării obligatorie conform art. 153 indice 1 sau a celor 2 ani calendaristici în cazul înregistrării prin opţiune, care urmează celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabilă efectuează o achiziţie intracomunitară în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA obţinut, se consideră că persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu excepţia cazului în care a depăşit plafonul de achiziţii intracomunitare.

Obligaţii declarative

Contribuabilii înregistraţi conform art. 153 indice 1 pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare au obligaţia să depună Decontul special de taxă, cod 301, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor menţionate, conform OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei.

De asemenea contribuabilii înregistraţi conform art. 153 indice 1 au obligaţia să depună până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, declaraţia recapitulativă, cod 390 VIES, conform OPANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.
Declaraţia recapitulativă se depune pentru fiecare lună calendaristică în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile prevăzute la art. 153 indice 1 pentru care există obligativitatea înregistrării în scopuri de TVA.
Formatele electronice ale declaraţiilor menţionate mai sus se obţin prin folosirea programelor de asistenţă elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se transmit organului competent pe suport electronic. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau pot fi descărcate de pe websiteul ANAF. Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul ANAF.

Baza legală:
– art. 153 indice 1, 156 indice 3 şi 156 indice 4, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
– pct.67 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,
– OPANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.

Sursa http://www.finantevalcea.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.