AcasăIntreprinderi IndividualePlatitorii de venituri cu retinere la sursa - detalii declaratii ce trebuie...

Platitorii de venituri cu retinere la sursa – detalii declaratii ce trebuie depuse de acestia

Pentru veniturile obţinute de persoanele fizice din:
– salarii;
– activităţi independente prevăzute la art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– investiţii;
– pensii;
– premii şi jocuri de noroc, de la plătitorii de astfel de venituri (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale),

există obligaţia reţinerii la sursă a impozitelor pe venit. Impozitele pe veniturile prezentate mai sus sunt calculate, reţinute, virate şi declarate de plătitorii de astfel de venituri.

Declararea acestor impozite se face de către plătitorii de venituri prin completarea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” – lunar, trimestrial, semestrial, de la caz la caz, conform termenelor înregistrate în vectorul fiscal, sau altor termene prevăzute în OPANAF nr. 1.430/2010, pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, formular care se depune la organul fiscal în raza căruia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Plata acestor impozite se face la bugetul consolidat al statului lunar, trimestrial, semestrial, de la caz la caz.

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, formular privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, până la data de 30 iunie 2010 pentru anul 2009, pentru următoarele venituri: din dividende; dobânzi; câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală; lichidare/ dizolvare; premii şi din jocuri de noroc; pensii; alte venituri.

Formularul 205 se depune de plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă, pentru veniturile realizate în anul 2009 din: drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; obţinute în baza unui contract de agent; obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial; din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică; câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile; câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv; venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Plătitorii de venituri care nu au depus formularul 205 în termenul legal – 28 februarie 2010, au obligaţia să depună formularul la unităţile fiscale la care sunt arondaţi.

Pentru veniturile din salarii acordate salariaţilor proprii, plătitorii de venituri au obligaţia depunerii fişelor fiscale aferente anului 2009. Cei care nu au depus fişele fiscale în termenul legal – 28 februarie 2010 – sunt invitaţi să se le depună la unităţile fiscale la care sunt arondaţi.

Atenţie! Pentru veniturile realizate în anul 2010, formularul 205 se va depune de plătitorii de venituri la un singur termen, respectiv până la data de 30 iunie 2011.

Declaraţiile 100, 205, 210 (fişele fiscale) se depun în format electronic, însoţite de formatul hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii. Formatul electronic al declaraţiilor se obţine prin folosirea programelor de asistenţă elaborate de MFP, puse la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale şi de websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili/ Programe Utile/ Declaraţii fiscale, şi DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Descărcare declaraţii fiscale/ Declaraţii fiscale.

Baza legală:
– art. 93, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– OMEF nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa – finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!