Actele necesare pentru inregistrarea unui contract individual de munca

0
287

In conformitate cu art.8 din Legea nr.130/1999 – modificata si completata – privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca si pct.1 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, obligatia inregistrarii contractelor individuale de munca incheiate cu salariatii proprii revine urmatoarelor categorii de angajatori:
a) persoane fizice;
b) societati comerciale cu capital integral privat;
c) asociatii cooperatiste;
d) asociatii familiale;
e) asociatii, fundatii, organizatii sindicale si patronale;
f) orice organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii romane.

Pentru inregistrarea contractelor individuale de munca la I.T.M., angajatorii prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 (modificata si completata) se vor adresa sefului de birou al sectorului in raza caruia se afla sediul social al societatii, prezentand un biblioraft care sa cuprinda urmatoarele documente:
– actele constitutive ale societatii ( certificatul de inregistrare – 2 ex., actul constitutiv si cererea de inscriere de mentiuni- dupa caz, hotararea judecatoreasca) in copie si in original (actele originale se vor restitui dupa verificare);
– contractul individual de munca – model – incheiat in trei exemplare care trebuie sa contina cel putin clauzele minime prevazute de modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr.64/2003, modificat si completat prin Ordinul M.M.S.S. nr.76/2003;
– carnetul de munca al salariatului care urmeaza a fi incadrat in munca;

In situatia in care salariatul nu a avut intocmit carnet de munca, se vor anexa in copie urmatoarele documente:
– certificatul de nastere,
– copie BI/CI
– certificatul de casatorie (daca este cazul),
– actele de studii
– declaratie pe proprie raspundere ca nu i s-a mai intocmit pana in prezent carnet de munca;

De asemenea, potrivit art.10 din Legea nr.130/1999- modificata si completata- si pct.12 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, angajatorii pot opta pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca de catre acestia. In acest sens, angajatorii solicitanti vor depune un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
– Adresa unitatii prin care solicita pastrarea si completarea la sediul sau a carnetelor de munca;
– Angajamentul unitatii privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege conform modelului prezentat in anexa;
– Decizia numirii persoanei imputernicite pentru completarea in carnetele de munca
– Declaratie pe proprie raspundere cu numarul de carnete gestionate de firma;
– B.I./C.I.(copie) a persoanei imputernicite sa efectueze activitatea de completare a carnetelor de munca;
– Dovada raportului juridic cu angajatorul (contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii, incheiata cu prestatorul persoana fizica), copie;
– Acte de studii (medii sau superioare), dupa caz, copie;
– Diploma sau certificatul de absolvire a unui curs de pregatire profesionala cu specific resurse umane, acreditat de M.M.S.S.F., dupa caz, copie;
– Curriculum vitae;
– Cazier judiciar;
– Fisa angajatorului cu situatia comisionului care se obtine de la I.T.M. in ziua depunerii dosarului.

In caz contrar, angajatorii urmeaza sa depuna carnetele de munca ale salariatilor spre pastrare si completare Inspectoratului Teritorial de Munca, achitand comisionul de 0.75% din fondul lunar de salarii potrivit art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.130/1999.

Sursa info – http://www.itmbucuresti.ro/

Articolul precedentTaxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Articolul următorRaportul administratorului (sau raport de gestiune) – model pentru bilant la 31.12.2009

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.