Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 252/2003 (minim un control la doi ani)

0
170

Propunerea legislativa – o aveti in continuare:

LEGE – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control
Art. I – Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 429 din 18 iunie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu amendă după cum urmează:
a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru fapta prevăzută la lit. a);
b) de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru fapta prevăzută la lit. b).
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele de control specializate.”
2. După articolul 9, se introduc două articole noi, art. 91 şi art. 92, cu următorul cuprins:
„Art. 91 – (1) Dispunerea nejustificată de controale repetate, cu aceeaşi tematică la acelaşi contribuabil, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele ierarhic superioare ale conducătorului organului de control specializat care a dispus nejustificat efectuarea controlului repetat.
(3) Control repetat nejustificat, în înţelesul prezentei legi, este controlul efectuat în cursul a doi ani calendaristici consecutivi, de către acelaşi organ de control specializat, la acelaşi contribuabil, în absenţa unor elemente care să justifice temeinic efectuarea controlului respectiv (solicitări exprese ale unor autorităţi publice, cazuri flagrante, suspiciuni întemeiate de producere a unor infracţiuni, etc.).”
“Art. 92. – (1) Dispoziţiile art. 8. şi ale art. 91.din prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art. II – Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, după aprobarea acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

Expunerea de motiveaici

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 20.03.2010 la adresa de e-mail: [email protected]

sursa – http://www.minind.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.