Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare – precizari utile

0
214

Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei vor fi considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi Decizia de rambursare a TVA va fi emisă imediat.
Standardul Individual Negativ (SIN) va fi stabilit trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în perioada de referinţă. Standardul Individual Negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA, stabilită în condiţii de activitate normală şi continuă a persoanei impozabile ţinând cont şi de comportamentul său fiscal, ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.

ARTICOLUL ESTE IN DIRECTA LEGATURA CU ACESTEA – LINK SI LINK

SIN-ul se actualizează şi lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru persoanele impozabile care se află în una din următoarele situaţii:
– li se înscriu fapte de natura infracţiunilor în cazierul fiscal;
– sunt persoane nou-înfiinţate şi au beneficiat 3 perioade de raportare consecutiv de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%;
– pe baza informaţiilor deţinute, activitatea de inspecţie fiscală le stabileşte risc fiscal mare.


Primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus, după înregistrarea investiţiei, de către persoanele impozabile care realizează investiţii ce se încadrează în prevederile OUG nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, va fi supus inspecţiei fiscale, rambursarea fiind acordată cu inspecţie fiscală anticipată.

Inspecţia fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de:
– maxim 2 ani de la aprobare în cazul contribuabililor mari şi mijlocii;
– maxim 6 luni de la aprobare în cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare pentru exportatori;
– de 30 de zile de la data încadrării ulterioare a contribuabilului în grad de risc fiscal mare, de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală, pentru rambursările cu risc fiscal mic aprobate.

Sumele negative de TVA mai mici de 5.000 lei cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire aprobate prin OMFP nr. 1.899/2004, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.
Pentru contribuabilii care îşi modifică sediul/domiciliul fiscal în altă localitate se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea procedurii de rambursare a TVA, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

Info via – http://www.finantevalcea.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.