Regim special pentru exportatori la rambursarea TVA – conform OMFP 263/2010

0
233

Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei vor fi considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi Decizia de rambursare a TVA va fi emisă imediat.
Standardul Individual Negativ (SIN) va fi stabilit trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în perioada de referinţă. Standardul Individual Negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA, stabilită în condiţii de activitate normală şi continuă a persoanei impozabile ţinând cont şi de comportamentul său fiscal, ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.

ARTICOLUL ESTE IN DIRECTA LEGATURA CU ACESTA – LINK

SIN-ul se actualizează şi lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru persoanele impozabile care se află în una din următoarele situaţii:
– li se înscriu fapte de natura infracţiunilor în cazierul fiscal;
– sunt persoane nou-înfiinţate şi au beneficiat 3 perioade de raportare consecutiv de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%;
– pe baza informaţiilor deţinute, activitatea de inspecţie fiscală le stabileşte risc fiscal mare.

Exportatorii beneficiază de un regim special de rambursare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– au depus, în ultimele 12 luni, toate declaraţiile fiscale, precum şi declaraţiile informative 390(VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal;
– au desfăşurat în anul anterior activităţi de export, în nume propriu sau în comision şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA, în procent de minim 75% din rulajul debitor al contului clienţi (411), dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. Condiţia privind desfăşurarea de activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA, în procent de minim 75% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111) trebuie îndeplinită până la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special;
– activitatea de export nu se desfăşoară în domeniul: cod 4621 „Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”, cod 4631 „Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”, cod 4671 „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”, cod 4673 „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare”, cod 4677 „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”;
– contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infracţiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
– pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisă procedura de insolvenţă sau nu a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.

Important! În categoria exportatorilor care beneficiază de regimul special de rambursare nu intră contribuabilii mari şi mijlocii.

Regimul special constă în rambursarea cu inspecţie fiscală ulterioară, cu excepţia cazurilor cu risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecţiei fiscale anticipate.

Info via – http://www.finantevalcea.ro/

Articolul precedentEste 8 Martie, deci „La Multi Ani!” tuturor mamelor!
Articolul următorAtentie – aplicatia pentru bilantul la 31.12.2009 s-a actualizat in data de 05.03.2010

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.