Impunerea veniturilor din activitati independente

1
272

Persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente, individual fără salariaţi pot determina venitul net pe baza normelor de venit. Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi desemnate, venitul net din aceste activităţi se stabileşte pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activităţi. În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate din cele prevăzute în nomenclatorul de activităţi independente şi o altă activitate care nu este prevăzută în nomenclator atunci venitul net din activităţile independente desfăşurate de contribuabil se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă. Dacă un contribuabil desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi desfăşoară şi o altă activitate independentă, atunci venitul net din activităţile independente desfăşurate de contribuabil se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
In acest caz, venitul net din aceste activităţi nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice şi de bunuri în regim de taxi.

Corectarea normelor de venit

La stabilirea normelor de venit se au în vedere şi caracterul sezonier al unor activităţi, precum şi durata concediului legal de odihnă.
În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.
La stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele criterii: vadul comercial şi clientela; vârsta contribuabililor; timpul afectat desfăşurării activităţii;starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului; dacă activitatea se desfăşoară într-un spaţiu proprietate a contribuabilului sau închiriat; dacă efectuarea de lucrări, prestarea de servicii şi obţinerea de produse se realizează cu material propriu sau al clientului; dacă se folosesc maşini, dispozitive şi scule, acţionate manual sau de forţe motrice; alte criterii specifice.

Diminuarea normelor de venit

Normele de venit se diminuează având în vedere următoarele criterii:
– în funcţie de criteriul de vârstă, normele de venit se reduc cu 25% pentru bărbaţii cu vârsta între 65 – 70 de ani şi femeile între 60 – 65 de ani şi cu 35% pentru bărbaţii cu vârsta peste 70 de ani şi femeile cu vârsta peste 65 de ani;
– în funcţie de gradul de invaliditate/handicap, normele de venit se reduc cu 25% în cazul persoanelor cu gradul II de invaliditate/handicap şi cu 35% în cazul persoanelor cu gradul I de invaliditate/handicap;
– pentru persoanele care au şi calitatea de salariat, norma de venit se reduce cu 50%.
Important! Diminuările nu se aplică cumulativ, se va aplica diminuarea cea mai mare.
Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.
Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată, la cererea contribuabililor. În situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile fără personalitate juridică sunt obligate să depună autorizaţia de funcţionare şi să înştiinţeze în scris, în termen de 5 zile, organele fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens se va anexa, în copie, dovada din care să rezulte depunerea autorizaţiei.

Majorarea normelor de venit

Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit şi care anterior a fost impus în sistem real, având investiţii în curs de amortizare, valoarea amortizării nu diminuează norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real. În cazul contribuabilului impus pe bază de normă de venit, care pe perioada anterioară a avut impunere în sistem real şi a efectuat investiţii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit.
Contribuabilii care în cursul anului fiscal nu mai îndeplinesc condiţiile de impunere pe bază de normă de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Opţiuni

Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea în partidă simplă pentru activitatea respectivă. Aceşti contribuabili au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv,în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. Dacă după această perioadă nu se depune o cerere de renunţare la organizarea contabilităţii în sistem real, această opţiune rămâne valabilă încă doi ani.

sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentOPANAF 1731/2009 – operatori date cu caracter personal
Articolul următorSituatii si declaratii cu termen de depunere 28.12.2009

1 COMENTARIU

  1. daca am calitatea de secretara cu norma partiala la o firma si la aceeasi firma sunt pfa cu norma de venit, beneficiez de reducerea cu 50% a normei?

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.