Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA

1
359

Aceasta contine:

– Carte de identitate sau paşaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
– Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. – copie legalizată
– Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
– Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
– Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:
– diploma,
– certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ,
– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia,
– certificatul de competenţă profesională,
– cartea de meşteşugar,
– carnetul de muncă al solicitantului,
– declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale,
– atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate,
– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ,
– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Sursa – OUG 44/2008

Articolul precedentAudit – raportul asupra controlului intern (continut, structura)
Articolul următorAprecierea controlului intern – intelegerea si descrierea sistemelor semnificative (audit)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.