AcasăCECCAROrganele de conducere ale CECCAR (la nivel central) si atributiile acestora

Organele de conducere ale CECCAR (la nivel central) si atributiile acestora

Atribuţiile Conferinţei Naţionale ordinare:

a. aprobă ROF, aprobă Codul privind conduita etică şi profesională a EC şi CA şi completările ulterioare avizate de MF şi MJ.
b. Stabileşte direcţiile de bază şi măsurile necesare pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de EC şi CA.
c. Examinează şi aprobă, prin vot deschis raportul de activitate prezentat de CS pentru exerciţiul (expirat) încheiat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a CS.
d. Aprobă prin vot deschis bilanţul contabil, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul încheiat, precum şi BVC al exerciţiului viitor, prezentate CS.
e. Aprobă, prin vot deschis, organigrama CS, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi salarizare ale aparatului propriu şi ale aparatelor Consiliului filialelor.
f. Aprobă, prin vot deschis, sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare în Consiliile Corpului pe anul următor, la propunerea preşedintelui Consiliului Superior.
g. Alege şi revocă C.S., referitor la rezultatele alegerilor privind reînoirea mandatelor membrilor Consiliului Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi.
h. Aprobă, prin vot deschis, nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului, nivelul cotizaţiilor de membru şi al taxelor pentru examinare. Aprobă, prin vot deschis, nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese şi al taxelor de înscriere în evidenţa Corpului.
i. Aprobă, planurile anuale de activitate ale CS şi ale Consiliilor filialelor.
j. Hotărăşte, supra propunerilor de sancţionare disciplinară a membrilor Consiliului şi al Consiliilor filialelor formulate de Comisia superioară de disciplină.
k. Stabileşte anual cotizaţia, pe tranşe de venit.
l. Alte atribuţii stabilite de lege, Regulament şi propriile hotărâri.

Atribuţiile Consiliului Superior

a. alege, dintre memebrii săi, preşedintele şi cei 5 vicepreşedinţi care sunt aleşi dintre experţii contabili şi un V.P. dintre contabilii autorizaţi.
b. Asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului şi a Codului privind conduita etciă şi profesională a EC şi CA, cu avizul MF şi al MJ.
c. Aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului.
d. Asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului.
e. Deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de EC şi CA.
f. Veghează ca regulamentul privind dobândirea calităţii de EC şi CA să fie strict aplicat.
g. Asigură coordonarea şi controlul activităţii CF (Consiliilor filialelor); stabileşte metodologia de elaborare a BVC al corpului.
h. Aprobă statele de funcţiuni al Corpului şi filialelor.
i. Asigură participarea în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă în diverse grupe de lucru, din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, la solicitarea acestora.
j. Decide în termen de 30 de zile, asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină.
k. Ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de sigurare a riscului profesiei de către membrii Corpului.
l. Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulament şi de hotărârile Conferinţei Naţionale a CECCAR.

Atribuţiile Preşedintelui Corpului

a. convoacă şi conduce şedinţele de CS şi ale BP.
b. Conduce şi coordonează dezbaterile.
c. Prezintă anual CS, spre aporbare, proiectul de buget pentru exerciţiul viitor.
d. Aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de conferinţa Naţională.
e. Prezintă bilanţul contabil, spre aprobare, CS şi spre aprobare, Conferinţei naţionale.
f. Numeşte şi revocă, cu respectarea statelor de funcţiuni aprobate de Consiliul Naţional, personalul propriu al Consiliului şi stabileşte salariile, cu aprobarea BP.
g. Reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau a organizaţiilor naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi.
h. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de CN, CS şi BP

Sursa – Codul profesiei

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!