Dreptul de deducere a TVA (limitari speciale)

0
281

Potrivit prevederilor OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, de la 1 mai 2009, taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la 3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul şoferului nu se deduce.

Încadrarea vehiculelor în categoria vehiculelor destinate exclusiv pentru transportul de persoane sau cu destinaţie mixtă se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. De asemenea, nu se deduce nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor impozabile.

Fac excepţie vehiculele utilizate:

– exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţi, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
– pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
– pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;
– în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

Prin achiziţie de vehicule se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului. Pentru încadrarea vehiculelor în categoriile exceptate nu se va analiza fiecare deplasare sau utilizare în parte, utilizarea trebuie să fie exclusivă pe destinaţiile exceptate. Utilizarea exclusivă a vehiculului pe activităţile exceptate de lege va rezulta din: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada faptului că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii, foile de parcurs din care să rezulte că numai personalul calificat în aceste scopuri utilizează vehiculele în cauză, precum şi orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate.

Nu vor beneficia de deducerea TVA vehiculele care sunt parţial utilizate pentru activităţile exceptate pentru activităţile exceptate şi parţial pentru activităţi care nu se regăsesc pe excepţiile stipulate de lege.

Important – Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.

Deducerea TVA la achiziţiile de vehicule în cadrul contractelor de leasing

În ceea ce priveşte utilizarea vehiculelor în cadrul contractelor de leasing, conform prevederilor pct. 7 alin. (2) din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul.

Coroborând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu prevederile art. 32 pct. 10 din OUG nr. 34/2009, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional face excepţie de la regula nedeductibilităţii TVA în sensul că se menţine dreptul de deducere a TVA dar numai pentru ratele de leasing plătite de utilizatori societăţilor de leasing pe perioada derulării contractelor de leasing, întrucât acestea reprezintă din punct de vedere al TVA prestări de servicii, eliminându-se dreptul de deducere al TVA pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate la sfârşitul contractului de leasing, această valoare fiind considerată o livrare de bunuri.

Atenţie! Se consideră sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni.

Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri de la data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului iar eliminarea dreptului de deducere se aplică la întreaga valoare de achiziţie a vehiculului.
Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită după derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, dar înainte de sfârşitul perioadei de leasing, se consideră că are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include şi ratele care nu au ajuns la scadenţă.

Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.

Baza legală:
– HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112/2004;
– OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/2009; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 /2000.

Multumiri pentru informatii – finantevalcea.ro

Articolul precedentNoutati legislative – 06.09.2009
Articolul următorAgentia Nationala de Administrare Fiscala intentioneaza modificarea OPANAF 101/2008

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.