Declaratii ce trebuie depuse pana pe data de 27.07.2009

0
153

Iata-le in detaliu:

1. Declaraţia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, Formular 208, aferente sem. I (2009) – se depune de catre notarii publici, conform C.F.art.77(3), OMEF/OMJ 1706/1889/2008

2. Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – Formular 394 – conform OPANAF 702/2007, se depune de catre:

– contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9%,
– contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%

3. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale – Formular 102 – se depune de catre:

– plătitorii de contribuţii cărora le revin obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu excepţia celor care au obligaţii fiscale trimestrial sau semestrial (pentru luna precedentă) – conform OG 92/03 art. 111 alin. (6) si OMFP 101/08
– contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator (pentru trim. II 2009) – conform OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a) si OMFP 101/08
– asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice (pentru semestrul I 2009) – conform OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. b) si OMFP 101/08

4. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat general consolidat – Formular 100 – privind calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă, pentru trim.II 2009 – conform C.F.art. 52 alin. (1) lit. d), OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a) si OMFP 101/08, se depune de catre:

– persoane juridice plătitoare de impozitul pe venitul microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator

5. Declaraţia recapitulativa privind livrările /achiziţiile intracomunitare de bunuri VIES Formular 390 – conform OPANAF 552/2008 şi art. 1564 C.F., se depune de:

– contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal

6. Declaraţia privind accizele – Formular 103 – conform C.F. art. 194 si OPANAF 101/2008, se depune de catre plătitorii de accize

7. Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – Formular 224 (pentru luna precedentă) – conform C.F.art.60 si OMEF 2371/07 se depune de catre persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

8. Decontul de taxa pe valoarea adăugată – Formular 300 – se depune de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată (cf. OPANAF 1746/2008)

9. Decontul special de taxa pe valoarea adăugată – Formular 301 – se depune de contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz (vezi formularul 301) – conform C.F. art. 156(3) si OPANAF 1498/2008

Sursa info – anaf.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.