AcasăIntracomunitareDeclaratia recapitulativa 390 (VIES) - info util

Declaratia recapitulativa 390 (VIES) – info util

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri se completează şi se depune, în format electronic, la organele fiscale competente de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 153 indice 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat livrări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri, precum şi livrări şi achiziţii de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului.

Declaraţia recapitulativă privind livrările intracomunitare cuprinde următoarele informaţii:
– suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite;
– suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.
– suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care această persoană impozabilă care depune declaraţia este obligată la plata taxei şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri;
– suma totală a achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoana obligată la plata taxei, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri.

Atenţie! Declaraţiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni. Operaţiunile înscrise la rândurile de regularizări din Decontul de TVA, respectiv rândurile 2, 5 şi 16, se cuprind în declaraţia recapitulativă rectificativă aferentă perioadei la care se referă aceste operaţiuni.

Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată, prin completare pe pagina de web a ANAF şi va fi însoţită, obligatoriu, de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.
Formatul electronic al declaraţiei recapitulative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF şi se transmite organului competent pe suport electronic – link

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul MFP, portal ANAF.
Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. In declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se cuprind numai informaţiile corecte referitoare la tranzacţiile pentru care se operează rectificarea.
Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
Declaraţia rectificativă se foloseşte şi pentru reducerea bazei de impozitare a achiziţiilor intracomunitare în situaţii prevăzute de lege.

Pentru completarea declaraţiei recapitulative, contribuabilii vor avea în vedere:

– corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare;
– integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă;
– corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achiziţiilor intracomunitare din declaraţia recapitulativă cu cele înscrise în rândurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau Decontul special de TVA, după caz, astfel:
1. (L+T) livrări + livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din declaraţia recapitulativă = livrări intracomunitare din decontul de TVA aferent perioadei de declarare (rândul 1). Nu se au în vedere rândurile de regularizări privind livrările intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;
2. (A) achiziţii + achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din declaraţia recapitulativă = achiziţii intracomunitare din Decontul de TVA (rândul 4) sau din Decontul special de TVA aferent perioadei de declarare. Nu se au în vedere rândurile de regularizări privind achiziţiile intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;
– îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei recapitulative prin încrucişarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri în deconturile de TVA şi în deconturile speciale de TVA depuse.

Nedepunerea sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete. Amenda se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora şi nici cele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Baza legală:
– art. 156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul preşedintelui ANAF nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”, publicat în Monitorul Oficial nr. 294/15.04.2008,
– art. 219 indice 1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Multumiri – finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!