Noile reglementari in privinta certificatului de atestare fiscala

0
159

În aplicarea prevederilor art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de necesitatea îmbunătăţirii accesului la fondurile externe nerambursabile, ministrul Finanţelor Publice a aprobat Ordinul nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355/27.05.2009.

Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice cuprinde trei secţiuni, respectiv – secţiunea A “Obligaţii de plată”, secţiunea B “Alte menţiuni”, secţiunea C “Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”:
Secţiunea A cuprinde obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit , taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare şi obligaţii fiscale accesorii.

Atenţie! Prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţiile de plată exigibile existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.Certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberate în primele 5 zile lucrătoare ale lunii menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Secţiunea B cuprinde menţiuni privind:
– actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora,
– planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară,
– cerere de restituire şi/sau compensare în curs de soluţionare şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acesteia,
– decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia,
– cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestore,
– alte menţiuni.

Secţiunea C – aici se vor menţiona diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B şi totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.

Atenţie! Informaţiile din secţiunea C se vor completa doar dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menţionează expres acest lucru în cererea sa.

Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Important – Certificatul de atestare fiscală se utilizează şi în cazul entităţilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.