Documente necesare pentru dizolvarea unui SRL cu asociat unic

0
264

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea de drept a unui SRL cu asociat unic (cf. – art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt urmatoarele:

1. Cerere de radiere (original)- link;
2. Decizia asociatului unic prin care se ia act de dizolvarea de drept a societăţii ca urmare a expirării duratei de funcţionare şi se decide radierea societăţii (original);
3. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);
4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale (copie);
5. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic (copie);
6. Dacă este cazul:
– avizele prevăzute în legile speciale (copie);
– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (dupa plata la casieria ORC teritorial/judetean):
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru.

IMPORTANT DE STIUT:

– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
– În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură este legalizată de un notar public.
– Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
– Redactarea actelor, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.
– Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

ALTE INFORMATII:

– Decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnătura persoanei abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi decizia asociatului unic în baza căreia acesta a fost încheiat.
2. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
3. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Sursa – onrc.ro

Articolul precedentAtentie maine – termene importante
Articolul următorOUG 34/2009 – declarata constitutionala. Deci, forfetarul intra in linie dreapta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.