Termene importante fiscalitate persoane juridice – 27.04.2009

0
183

Pe langa declaratiile lunare deja cunoscute – 100, 102 – pentru data de 27.04.2009 mai trebuie avute in vedere:

– depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările /achiziţiile intracomunitare de bunuri – VIES Formular 390 – de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal (cf. OPANAF 552/2008 şi C.F. art. 1564)

– depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor – Formular 104 – de catre persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) C.F., adică c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică; şi e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română (cf. OPANAF 1809/2008)

– depunerea Situaţiei principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc – de catre organizatorii de jocuri de noroc (cf. OG 36/2000)

– depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile – de catre operatorii înregistraţi şi neînregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscali implicaţi în comercializarea produselor accizabile (C.F.art. 192(10))

– depunerea situaţiei privind modul de valorificare a alcoolului şi distilatelor pentru luna precedentă – de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi importatorii de alcool şi de distilate (cf. C.F.art. 237)

– depunerea Declaraţiei privind accizele – Formular 103 – de catre cei care platesc accize (cf. C.F.art. 194
OPANAF 101/2008), dar si de plătitorii de accize, cărora le revin, potrivit titlului VII din Codul fiscal, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la OPANAF 1809/2008 (cf. OPANAF 1809/2008)

– depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase – de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie (cf. C.F.art. 197)

– depunerea Decontului de taxa pe valoarea adăugată Formular 300 – pentru cei care au obligatia de a-l depune trimestrial (cf. OPANAF 1746/2008)

– depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată Formular 301 – de catre contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz (vezi formularul 301) – cf. C.F. art. 156(3) – OPANAF 1498/2008

– declararea impozitului pe ţiţeiul de producţie internă pentru luna precedentă – de catre orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă, are obligaţia de a depune la autoritatea fiscală competentă o declaraţie de impozit pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata impozitului pentru luna respectivă (cf. C.F.art. 217)

NU UITATI SI DE URMATOARELE:

– Calcularea şi virarea impozitului pe profit trim. I 2009 – de catre contribuabilii (alţii decât societăţi bancare – cf. C.F.art. 34 alin. (1) lit. b), persoanele juridice străine care realizează venituri din/ sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română (cf. C.F.art. 34 alin. (3)), asocierile fără personalitate juridică (cf. C.F.art. 13 lit. c) şi e), art. 34 alin. (2))

– Efectuarea plăţilor anticipate, în contul impozitului pe profit anual – de catre contribuabilii societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (cf. C.F.art. 34 alin. (1) lit. a. şi alin. (6))

– Calculul şi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor pentru trim. I 2009 – de catre SC cu acest statut (cf. CF art. 110)

sursa – anaf.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.