Declaratia 060 – inregistrare fiscala/mentiuni sedii secundare

0
535

„Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru sediile secundare (formular 060)”, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajați pentru respectivul punct de lucru și au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.
Declarația de înregistrare se completează (modelul la baza acestui articolul) cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

UPDATE – Formulare actualizate 2016 – click aici

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

A. FELUL DECLARAȚIEI
Se marchează cu „X” unul din punctele 1 sau 2, după caz.
Atenție! – În cazul declarației de mențiuni, se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală – Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înființează punctele de lucru.
– În cazul în care declarația este completată de către imputernicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
– În cazul în care declarația este completată de reprezentantul
fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Rândul 2. Denumire/Nume, prenume – Se completează cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliul fiscal – Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al
contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
Rândul 1. Cod de identificare fiscală – Nu se completează la înregistrarea inițială.
În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.
Rândul 2. Denumire – Se completează cu denumirea punctului de lucru.
Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate – Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de punctul de lucru.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
Rândurile 1—2 se marchează cu „X”, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.
Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.
Rândurile 3.1 — 3.3 se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitări înregistrării sau ulterior înregistrării.

E. REPREZENTARE PRIN
Se marchează cu „X” în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare – Se completează cu datele de identificare ale
împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

MODEL DECLARATIE (format pdf)click aici

sursa – MO PARTEA I, Nr. 864/18.XII.2007 – Instructiuni de completare a formularului (060) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare” – anaf.ro

Articolul precedentNoutati legislative – 21.04.2009
Articolul următorDeclaratia de modificare a domiciliului fiscal – 080

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.