Proiect modificare norme metodologice – fond garantare pentru plata creantelor salariale

0
155

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale intentioneaza modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006, drept pentru care a supus spre consultare proiectul pe site-ul oficial. Astfel, puteţi trimite sugestii şi propuneri la adresa de mail – dezbateri @ mmuncii.ro (trebuie pusa ok adresa de e-mail, deoarece aici am folosit spatii pentru a o proteja impotriva spamerilor)

PROIECTUL DE HOTARARE

HOTĂRÂRE – pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1850/2006

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, aprobată prin Legea nr.200/2008.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I – Normele metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1038 din 28 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.1 – (1) Cota contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumit în continuare Fondul de garantare, datorată de angajatori potrivit art.7 alin.(1) din lege, se aplică asupra sumei veniturilor care constituie, potrivit prevederilor legale, baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii.
(2) Prin sintagma “salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii” prevăzută la alin.(1) şi art.7 alin.(1) din lege se înţelege “salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial sau a unui contract de muncă la domiciliu, contract de muncă temporară sau contract de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, inclusiv salariaţii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii“.

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.2 – (1) Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii prevăzuţi la art.7 alin.(1) din lege datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj este cea prevăzută la art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Htărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cota contribuţiei datorate de angajatorii prevăzuţi la art.7 alin.(1) din lege la bugetul asigurărilor pentru şomaj, este cea stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art.29 din Legea nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

3. Articolul 3 se abrogă.
Art. II – Normele metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1038 din 28 decembrie 2006, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre se vor republica in Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

NOTA DE FUNDAMENTAREclick aici

sursa – mmuncii.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.