Declaratia 221 – privind veniturile din activitati agricole

3
189

Declaratia 221 – „Declarație privind veniturile din activități agricole —
impunere pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 se completează (model la finalul acestui post) și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din:
– cultivarea și valorificarea florilor,
– legumelor și zarzavaturilor în sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat,
– din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor,
– din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.
Declarația se depune (pana la 15 mai) la organul fiscal competent la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie „X” în casuța prevăzută în acest scop.
În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declarație în care se menționează fiecare sursă de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentată de localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz.

Declarația se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului.

Instructiuni completare:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.
II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PE SURSE DE VENIT
Date privind activitatea desfașurată — se completează câte un tabel pentru fiecare sursă de venit.
Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) — se înscrie unitatea administrativ-teritorială în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București.
Data începerii activității/ Data încetării activității — se înscrie data prevăzută pentru începerea/încetarea activității.
Suprafețe de teren — se înscrie, în rândul corespunzător activității desfășurate, numărul de ari aferent fiecărei suprafețe (parcele) de teren cultivate, situată în raza teritorială a localității.
III. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

MODELUL DE DECLARATIE IL GASITI AICI – LINK

Sursa – acelasi link ca mai sus.

Articolul precedentSi un banc din bransa, adica unul despre contabili
Articolul următorOMFP 557/2009 – administrare contribuabili

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.