Declaratia 201 – privind veniturile din strainatate

9
427

Declarația 201 „Declarație privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13 – se completează (model la finalul acestui post) și se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate:
– profesii libere,
– activități comerciale,
– drepturi de proprietate intelectuală,
– cedarea folosinței bunurilor,
– dividende,
– dobânzi,
– premii și jocuri de noroc,
– câștiguri din transferul titlurilor de valoare,
– alte venituri din investiții, pensii,
– alte venituri aflate în străinătate.

Declarația se depune și de către persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de rezidență prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, timp de 3 ani consecutivi. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.
Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare declară distinct câștigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

Termen de depunere:
— anual, la termenul prevăzut (15 mai) de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
— originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal;
— copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Instructiuni completare:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Statul în care s-a realizat venitul — se completează cu denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.
2. Natura veniturilor — se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.
3, 4. Data începerii/încetării activității — se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.
III. VENIT REALIZAT DIN STRĂINĂTATE
1. Venit — se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului. Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.
2. Pierdere fiscală — se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.
IV. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE – Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal
extern de către organul fiscal .

Tabel: se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate pentru venitul realizat în străinătate.
– col.1 Tip activitate — se înscrie denumirea corespunzătoare a activității generatoare de venit, desfașurată în străinătate.
– col.2 Document — se înscriu denumirea documentului care atestă plata impozitului în străinătate, precum și seria și numărul acestuia. Documentul se va anexa la declarație.
– col.5 Venit — se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate.
– col.6 Impozit — se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.
Notă: Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulație internațională, cum ar fi: dolar USD sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

V. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL – Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

MODELUL DE DECLARATIE IL GASITI AICI – LINK

Sursa – acelasi link ca mai sus.

Articolul precedentLegislatie nou aparuta
Articolul următorSi un banc din bransa, adica unul despre contabili

9 COMENTARII

  1. Sunt PFA cu norma de venit. Nu depun declaratia 200. Pentru declaratia 201 se completeaza de „către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate”. Am domiciliu in Romania, imi desfasor activitatea in tara ( atat domiciliu fiscal cat si cel social sunt in Romania) dar livrez/prestez servicii unor firme din strainatate. Trebuie sa mai depun declaratia 201?

  2. Salutare Ionut,

    Cred ca ma aflu in cazul tau, doar ca nu sunt nici macar PFA, si prestez servicii informatice. Ai idee cum trebuie procedat ?

    Multumesc,

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.