Comunicat nou CECCAR, legat de comunicatul Consiliului Concurentei

1
309

Ca reactie la comunicatul – CONSILIUL CONCURENTEI A DECLANSAT O INVESTIGATIE PE PIATA SERVICIILOR EFECTUATE DE EXPERTI SI CONTABILI AUTORIZATI – link

CECCAR spune:

În legătură cu numeroasele solicitări ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi privind explicaţii pe marginea comunicatului de presă lansat de Consiliul Concurenţei, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR arată următoarele:

I. Nu cunoaştem ce stă la baza comunicatului de presă dat de Consiliul Concurenţei deoarece:
– Nu a existat nici o analiză, verificare sau control de ale cărei concluzii să fi luat la cunoştinţă conducerea CECCAR;
– Nu a existat nici o comunicare scrisă sau verbală între Consiliul Concurenţei şi CECCAR cu privire la problema care a făcut obiectul comunicatului respectiv de presă.

Ştim doar că în ziua de 26 februarie a.c. la sediul central şi la unele filiale ale CECCAR s-au prezentat echipe de inspecţie care nu au prezentat obiectivele inspecţiei, nu au comunicat sau discutat cu reprezentanţii CECCAR, iar atunci când li s-a solicitat să spună ce documente să pregătim pentru inspecţie răspunsul a fost ceva de genul „noi nu cerem noi luăm pentru că ce facem noi seamănă cu percheziţia”.
Numai din Ordinul de misiune al preşedintelui Consiliului Concurenţei ne-am dat seama că este vorba de metodologia de stabilire a onorariilor pentru experţii contabili, publicată în Monitorul Oficial nr.87 din 13 februarie 2009. Refuzând să colaboreze cu cei controlaţi, inspectorii au ridicat documente, unele în faza de proiect şi fără nici o legătură cu problema căutată; şi astfel, o inspecţie care putea să dureze cel mult o jumătate de oră, a durat peste 5 ore şi fără să fi obţinut toate documentele şi explicaţiile care ar fi fost necesare.

II. Potrivit art.20 lit.c şi d din OG nr.65/1994, republicată, CECCAR are ca atribuţie luarea de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Printre solicitările frecvente de sprijin prezentate de experţii contabili a fost şi cea referitoare la o metodologie orientativă pentru stabilirea onorariilor; o astfel de metodologie – inspirată din practica experţilor contabili din unele ţări europene – a fost elaborată în anul 2001, a fost amendată în anii 2004 şi 2008 şi a fost publicată în februarie 2009 a.c. în urma unor analize responsabile care au avut un obiectiv major: protejarea intereselor beneficiarilor (consumatorilor) de servicii contabile şi apărarea interesului public.

Astfel, măsura luată de CECCAR reprezintă o încercare timidă de a remedia situaţia gravă, existentă în piaţa serviciilor contabile ocupată în proporţie de cca 50% de aşa zişi specialişti care lucrează la negru, fără obligaţii fiscale, fără să respecte standardele de calitate, de educaţie şi cele profesionale emise de CECCAR în baza legii sale de organizare şi funcţionare şi a standardelor internaţionale ale profesiei contabile.
Revenind la comunicatul de presă, precizăm că nu poate fi vorba de un cartel căci nu e vorba de o uniune creată în scopul încheierii de convenţii pentru stabilirea preţurilor sau altor condiţii de piaţă; CECCAR este o persoană juridică autonomă şi de interes public creat prin lege specială.
Potrivit legii, se poate spune că CECCAR, ca de altfel toate organismele profesionale similare din Europa şi nu numai, deţine un anumit monopol şi anume monopolul tehnic asupra activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi atâta timp cât are atribuţiile prevăzute în art. 20 din OG. nr.65/1994, republicată, iar exercitarea în alte condiţii a profesiei constituie infracţiune sau abatere disciplinară potrivit art.43 din acelaşi act normativ.

III. Credem cu tărie că nu sunt întrunite condiţile prevăzute în art.5 (1) din

Legea concurenţei nr. 21/1996 pentru ca măsura luată de CECCAR să fie considerată ca interzisă, deoarece:
– Nu este vorba de înţelegere expresă sau tacită între agenţii economici, respectiv între experţii contabili;
– Nu este vorba de o înţelegere expresă sau tacită între asociaţiile de agenţi economici, respectiv între mai multe asociaţii de experţi contabili, CECCAR fiind singura autoritate competentă care gestionează activităţile experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, potrivit Legii nr.200/2004;
– Nu este vorba de fixarea concertată a Tarifelor practicate de experţii contabili, metodologia publicată de CECCAR menţionând fără echivoc că tarifele au unicul rol de a asigura un minim de calitate pentru protejarea clienţilor;
– Măsura luată nu a avut şi nu are ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe piaţa serviciilor contabile.
– Nu au fost încălcate prevederile art.4 (1) din Lege care cer ca „preţurile produselor şi tarifele serviciilor se determină în mod liber, prin concurenţă, pe baza cererii şi ofertei”.

Consiliul Concurenţei face abstracţie de raţiunile şi obiectivele care au stat la baza măsurii luate de CECCAR, de care de altfel, nici nu putea lua la cunoştinţă din documentele ridicate de inspectori, reţinând cu uşurinţă şi injust doar aspectul de „înţelegere” între experţii contabili.

De altfel, chiar dacă ar fi aşa, în art. 5 alin.2 din Legea concurenţei se prevede că sunt exceptate de la interdicţiile stabilite la alineatul 1, acele acţiuni şi măsuri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative;
b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigură un avantaj corespunzător celui realizat de experţii contabili şi contabilii autorizaţi.;
c) măsurile luate sunt indispensabile pentru obţinerea avantajelor scontate pentru clienţii serviciilor contabile;
d) măsurile luate nu dau posibilitatea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să elimine concurenţa pe piaţa serviciilor contabile; poate însă fi afectată concurenţa neloială, concurenţa făcută de cei care prestează ilegal astfel de servicii;
e) măsura luată are ca unic obiectiv ameliorarea prestărilor de servicii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor;

În acelaşi sens statuează şi textul articolului 101 (ex. articolul 81 ) alin.3 din Tratatul Comunităţilor Europene.
CECCAR este în măsură să prezinte explicaţii şi argumente pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a – e de mai sus.

Preşedintele Biroului Permanent
Prof.univ.dr. Marin Toma

sursa – ceccar.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.