Prima lege privind creanţele din România

0
185

În Monitorul Oficial, partea I nr. 225 din 13.03.2006 a fost publicată Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor („Legea”). Legea are drept scop stabilirea principiilor şi a cadrului general pentru utilizarea creanţelor, în vederea obţinerii de finanţare prin intermediul securitizării, precum şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor la o operaţiune de securitizare.
Securitizarea este o operaţiune financiară de valorificare a creanţelor de către un vehicul investiţional (entitate cu sau fără personalitate juridică, ce are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanţe) care le achiziţionează, le grupează şi le afectează garantării unei emisiuni de valori mobiliare. Pot face obiectul securitizării creanţele izvorate din: a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achiziţia de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;b) contracte de leasing;c) contracte de vânzare-cumpărare cu plata preţului la termen, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate;d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor Legii;e) orice titlu de creanţă, altele decât cele specificate la lit. a)-d), cu condiţia ca drepturile pe care le conferă să poată face obiectul unei cesiuni.

Cesiunea creanţelor
Titularii pot cesiona creanţe prezente sau viitoare către un vehicul investiţional, în scopul securitizării acestora, în conformitate cu prevederile Legii. Pot face obiectul cesiunii în scopul securitizării numai creanţele care îndeplinesc următoarele condiţii:a) actul juridic generator de creanţă să fie conform cu toate prevederile legale în vigoare la data încheierii;b) asupra creanţei, în mod individual ori ca element al unei universalităţi, să nu fi fost constituit un drept de garanţie sau un alt drept real, altfel decât pentru scopul securitizării. Vehiculul investiţional achiziţionează creanţe individuale ori grupate în portofolii de la unul sau mai mulţi cedenţi şi le afectează garantării de obligaţiuni ori titluri de participare securitizate. Cesiunea de creanţe cu titlu gratuit către un vehicul investiţional este nulă. Achiziţionarea de creanţe de către un vehicul investiţional se face exclusiv în vederea emiterii de instrumente financiare securitizate. Calitatea de titlu executoriu recunoscută de lege unui titlu de creanţă în considerarea titularului originar al dreptului de creanţă profită şi cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investiţional, investitorilor sau altor titulari de drepturi de proprietate ori de garanţie asupra creanţei. Pentru opozabilitate, cesiunea creanţelor afectate garantării unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se înscrie la arhiva cu cel puţin 15 zile înainte de emiterea prospectului, se notifică de către cedent debitorilor cedaţi prin scrisoare recomandată şi se aduce la cunoştinţa creditorilor cedentului fie individual, prin scrisoare recomandată, fie prin afişare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului şi a preţului la care s-a efectuat cesiunea.

Acţiunea pentru anularea cesiunii de creanţe care afectează interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerinţelor de publicitate privind înscrierea la arhiva şi notificarea creditorilor cedentului şi nu se poate exercita de către administratori, lichidatori ori creditori în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului ori ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004. În cazul în care realizarea unui drept de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare, cesiunea de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute în legea privind obligaţiunile ipotecare.
Cesiunea efectuată potrivit acestei Legi este scutită de taxa pe valoarea adaugată, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare. În schimbul creanţelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligaţiuni securitizate emise în baza acestora.

Autor – Av. Colţuc Marius Vicenţiu
sursa – www.amosnews.ro

Articolul precedentCompaniile trebuie sa prezinte, semestrial, la Fisc situatia facturilor emise
Articolul următorwww.contacafe.ro la 1.400 de membrii

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.