legat de fondul de mediu

0
163

Din ce an se calculeaza fondul de mediu pentru autoturisme si autovehicule? Daca o firma detine centrala termica pe gaz metan calculeaza taxa de mediu? Cum se calculeaza aceasta taxa? Din ce an se calculeaza? – via www.contabilul.ro

Initial prin legea nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu nu s-a reglementat taxa privind emisiile de poluanti in atmosfera aferente autovehicolelor. Aceasta taxa a fost reglementata ulterior prin Legea nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, art. 9, lit.b prin care se face mentiunea ca veniturile fondului pentru mediu se constituie din sumele incasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera ce afecteaza factorii de mediu, prevazute in anexa nr. 1. Emisiile de poluanti sunt aferente atat autovehicolelor cat si centralelor termice. Deoarece legea nr. 293 din 15 mai 2002 a fost publicata in M.Of. nr. 390 din 7 iunie 2002, consideram ca prevederile acesteia trebuiau sa intre in vigoare incepand cu data de 6 iulie 2002.

Asa cum se mentioneaza in textul de lege, metodologia de calcul al acestei taxe pentru emisiile de poluanti ar fi trebuit stabilita pe baza de ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor dar acest act normativ nu a aparut nici pina la abrogarea legii nr. 73/2000. Metodologia de calcul este cea agreata de Comunitatea Europeana sub denumirea Corinair, publicata doar pe siteul Administratiei Fondului pentru Mediu, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6, cod postal 0500638, e-mail: [email protected] , telefon 319.48.50 sau 317.86.15.

Pana la data de 31.12.2005, baza legala pentru constituirea fondului de mediu a fost reprezentata de urmatoarele acte normative in vigoare:

Nr.

crt.

Nr. act normativ/data

M.Of.

1.

L. nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu

207 din 11 mai 2000

2.

O.U.G. nr. 93 din 21 iunie 2001

pentru modificarea si completarea L. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

347 din 29 iunie 2001

3.

L. nr. 293 din 15 mai 2002

privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea L. nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

390 din 7 iunie 2002

4.

ORDIN Nr. 1043 din 12 noiembrie 2002

pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu”

851 din 26 noiembrie 2002

5.

O.U.G. nr. 78 din 16 iunie 2000

privind regimul deseurilor

283 din 22 iunie 2000

6.

H.G. nr. 349 din 11 aprilie 2002

privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

269 din 23 aprilie 2002

7.

ORDIN Nr. 1190 din 23 decembrie 2002

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

2 din 7 ianuarie 2003

8.

O.U.G. nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea L. nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

694 din 3 octombrie 2003

9.

LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2004

privind aprobarea O.U.G. nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

674 din 27 iulie 2004

Incepand cu anul fiscal 2006, baza legala privind modul de calcul, declarare si virare este formata din:

O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

L. nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

O.M.M.G.A. nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Prevederile acestui ordin se aplica pentru obligatiile la Fondul pentru mediu datorate incepand cu 1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie 2006

O.M.M.G.A. nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Pentru emisiile de poluanti se utilizeaza declaratia reglementata prin O.M.M.G.A. nr. 549 din 5 iunie 2006, anexa nr. 1 (declaratia se descarca in format electronic de pe site http://www.afm.ro/).

Declaratia pentru emisiile de poluanti aferente consumului de combustibil al autovehicolelor din dotare (surse mobile) sau al centralelor termice (surse fixe) este se completeza si se depune semestrial pana la data de 25 a primei luni din semestrul urmator pentru semestrul precedent. In acest moment se calculeaza si se inregistreaza in evidenta contabila si obligatia de plata pentru emisiile de poluanti aferente consumurilor de combustibil pentru autovehicole si centrale termice.

Metodologia de calcul utilizata pentru determinarea emisiei de poluanti este cea folosita in Uniunea Europeana – CORINAIR care utilizeaza urmatoarele formule:

Pentru surse mobile (autovehicole)

T = Q x Val

Unde:

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant;

Val valoarea taxei de incasat pentru fiecare tip de poluant prevazuta in anexa nr. 1 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Q = f x V

Unde:

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant, exprimata in kg;

f – factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant functie de tipul de combustibil si de tipul de autovehicul, exprimat in kg/litru de combustibil;

V- cantitatea de combustibil, exprimata in litri

In tabelele anexate (motorina, benzina, G.P.L. veti regasi cantitatea de poluant pe masa totala a autovehicolelor cu emisia pe fiecare litru de combustibil (5 tipuri de poluanti Nox, SO2, Poluanti organici persistenti, Plumb, cadmiu) si taxa pe fiecare tip de poluant.

De exemplu, in semestrul I 2006, se consuma 2.500 l benzina de autovehicole cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 3,5 t. Taxa se calculeazape fiecare tip de poluant utilizat pe tipuri de autovehicole pe baza datelor din tabel (toate tabelele sunt prezentate anexat):

Litri / 6luni

NOx

SO2

Poluanti organici persistenti

Plumb

Cadmiu

Factor emisii

0,0242

0,0002

0,0000015

0,0000038

0,000000008

TAXA (RON)

0,04

0,04

20

12

16

2500 l x 0,0242 x 0,04 RON = 2,42

2500 l x 0,0002 x 0,04 RON = 0,02

2500 l x 0,0000015 x 20 RON = 0,075

2500 l x 0,0000038 x 12RON = 0,114

2500 l x 0,000000008 x 16RON = 0,00032

Total datorat semestrul I 2006 = 2,62 RON

Pentru surse fixe (centrale termice):

– daca automonitorizati emisiile de poluanti in atmosfera si aveti inregistrari ale masuratorilor efectuate recunoscute de autoritea publica teritoriala pentru protectia mediului taxa, taxa se calculeaza dupa urmatoarea formula:

T=Qemisii poluante x Vemisii

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Qemisii poluante – cantitatea de emisii de poluanti in atmosfera rezultata din masuratori, exprimata in Kg;

Vemisii – valoarea taxei de incasat pentru fiecare tip de poluant conform anexei nr. 1 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

– daca nu automonitorizati emisiile de poluanti in atmosfera taxa se calculeaza dupa urmatoarea formula:

T = Q x Val

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant si este egala cu ” f x A” privind Fondul pentru mediu;

f – factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, in functie de proces

A – cantitatea de combustibil, materii prime si materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, in functie de tipul de proces

•Factorul de emisie f” este stabilit de operatorul economic de comun acord cu autoritatile publice locale pentru protectia mediului, in baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR si US EPA/AP-42, sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial si poate fi revizuit functie de interventiile asupra instalatiei si/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima propunere.

Pentru emisiile de poluanti ale autovehicolelor va fi dificil de organizat evidenta tehico-operativa a consumurilor pe tipuri de combustibil care la randul lor vor fi delimitate pe tipul autovehicolului (cu masa totala autorizata sub 3,5 to si mai mare de 3,5 to). In primul semestru se pot face tabele in excell care ulterior vor fi utilizate si in semestrul urmator pe baza cantitatilor efectiv consumate. Taxele datorate rezultate prin calcul sunt foarte mici dar foarte mare este amenda pentru nedeclararea lor, caz in care imi pot permite sa afirm ca mai importanta este declararea decat plata efectiva. Deoarece la ordinele de plata nu se completeaza un nr. de evidenta al platii, aveti posibilitatea sa virati sume mai mari decat cele datorate astfel incat eventualele erori de calcul a taxei datorate sa nu conduca la calcularea de majorari de catre organul de control.

Acest fisier anexat este un model de calcul in excel pentru emisiile de poluanti pe categorii de consumatori. Cand deschideti fisierul veti vedea jos, in bara, categoria de autoturisme. Modelul este pentru anul 2005 cf. L. 73/2000, deci pentru anul 2006 trebuie sa actualizati sumele datorate pe fiecare tip de poluant conform O.U.G. 196/2005.

CALCULUL EMISIILOR DE POLUANTI

Pentru un consum de 1000 l. de benzina, pentru autoturism necatalitic de 8,4 l/100 km.

Greutatea specifica la benzina este de 760 g/l

Rezulta un consum de 760 kg. de benzina – in functie de densitatea benzinei, 0,76% se transforma din litri in kg

Emisia = Factor de emisie x Cantitatea de combustibil consumata

Factor de emisie (g/kg)

Cantitate comb. (Kg)

Emisie (g)

Emisie (kg.)

Pentru NOX (oxizi de azot)

36.7

760

27,892.00

27.8920

Pentru gaze cu efect de sera:

CH4 – metan

1.13

760

858.80

0.8588

VOC – comp organici volatili

52

760

39,520.00

39.5200

CO – oxid de carbon

300

760

228,000.00

228.0000

N2O – protoxid de azot

0.079

760

60.04

0.0600

CO2 – dioxid de carbon

3183

760

2,419,080.00

2,419.0800

Pentru SO2

Emisia = 2 x Ks x Cantitatea de combustibil consumata

, unde Ks este continutul de sulf din carburant

Pentru 0,2% sulf in carburant rezulta Ks = 0,2/100 = 0,002

Emisie SO2 = 2 x 0,002 x 760 = 3,04 kg.

Pentru Pb

Emisia = 0,75 x Kpb x Cantitatea de combustibil consumata

, unde Kpb este continutil de plumb din carburant

Pentru 0,042% plumb in carburant Kpb = 0,042/100 = 0,00042

Emisie Pb = 0,75 x 0,00042 x 760 = 0,2394 kg.

Pentru Cd

Emisie Cd = 0,01 mg/kg x Cantitatea de combustibil consumat = 0,01 mg/kg x 760 = 0,0000076 kg

Calculul taxei pentru :

ROL

RON

Tarif *

Emisia

Taxa mediu

NOX (oxizi de azot) (lei/kg)

200

27.8920000

5,578.40

0.56

Gaze cu efect de sera (lei/t)

100

2687.5188400

268.75

0.03

SO2 (oxizi de sulf) (lei/kg)

200

3.0400000

608.00

0.06

Pb (plumb) (lei/kg)

60,000

0.2394000

14,364.00

1.44

Cd (cadmiu) (lei/kg)

80,000

0.0000076

0.61

0.00

Total

20,819.76

2.08

* Nota : Tarifele sunt conform anexei nr. 1 din Legea nr. 293/2002, valabile pana la

31.12.05. De la data de 01.01.2006, tarifele sunt conform anexei nr. 1 din O.U.G. 196/2005

SC xxxxxx SRL

Luna

An

CALCUL TAXA MEDIU

Septembrie

2005

Consum (l sau mc)

Taxa mediu (RON)

Autoturisme – benzina cu Pb

530.7

0.4863

Autoturisme – benzina fara Pb

0.0000

Autovehicule de marfa <3,5t>

0.0000

Autovehicule de marfa <3,5t>

0.0000

Subtotal – benzina

530.7

0.4863

Autoturisme – motorina

1205

0.6117

Autovehicule de marfa <3,5t>

0.0000

Autovehicule de marfa >3,5t – motorina

0.0000

Macarale – motorina

530.7

0.5784

Subtotal – motorina

1735.7

1.1900

Total – benzina+motorina

2266.4

1.6763

Centrale termice

20

0.0014

Subtotal – gaz metan

20

0.0014

TOTAL

1.6777

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.