Suspendarea activitatii firmei si obligatia de a depune declaratii la AFP (regimul derogatoriu)

Firmele care şi-au suspendat activitatea prin ONRC, pe perioada de inactivitate temporară, pentru intervale de timp mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, pot solicita regim de declarare derogatoriu pentru depunerea declaraţiilor fiscale potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 415/2009.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de plătitorii de impozite şi taxe la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, prin depunerea unei cereri.

Pentru a beneficia de acest regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: Read the rest of this entry »