Posts Tagged ‘stingerea creantelor fiscale prin executare silita’

12 Sep
2017

Comments (1)

admin

Când devine executorie poprirea înființată anterior ca măsură asiguratorie?

Codul de procedură fiscală prevede că poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. Read the rest of this entry »

19 Apr
2017

Comments (0)

admin

Bunurile mobile ale unui contribuabil, care au fost sechestrate anterior de alți creditori pot fi sechestrate de către executorul fiscal?

Potrivit Codului de procedură fiscală dacă în cadrul executării silite se sechestrează şi bunuri gajate pentru garantarea creanţelor altor creditori, organul fiscal de executare silită trimite şi acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. Read the rest of this entry »