Procedura de decontare a sumelor către angajatori – comunicat Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Urmare a publicarii, in MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12 ianuarie 2018, a ORDINULUI COMUN AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII Nr. 15/05.01.2018 si al CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NR. 1311/29.12.2017text integral – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – procedura de decontare a sumelor către angajatori s-a modificat. Read the rest of this entry »