AcasăReglementari contabileCare sunt ultimele modificări aduse Codului Fiscal - de către OG nr....

Care sunt ultimele modificări aduse Codului Fiscal – de către OG nr. 8/2021 (info oficial ANAF)

Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021, au fost publicate – Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 8 din 30 august 2021 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar si Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 11 din 30 august 2021TEXT AICI – pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI UN INFO UTIL (cu privire la OG nr. 8/2021) – 🔍 VIA AJFP DAMBOVITA 🔍 (INSTITUTIE CAREIA II MULTUMIM PENTRU POSIBILITATEA PRELUARII INFORMATIILOR). SPERAM SA VA FIE DE FOLOS (atentie si la resursele din articol).

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM!

IMPOZIT PE PROFIT

Întrucât persoana juridică străină rezidentă în România potrivit locului conducerii efective are obligația să se înregistreze fiscal în termen de 30 zile de la data la care a fost notificat că este persoană rezidentă în România, se propune evidențierea începerii perioadei impozabile cu această dată.

A fost abrogată modificarea privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, adusă prin Legea nr. 296/2020, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului bugetar. Totodată, având în vedere creșterea volumului creanțelor neîncasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, a fost majorată limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor de la 30% la 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Au fost modificate prevederile referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârsitul anului respectiv, în sensul cuprinderii în sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situațiilor de distribuire, prin referință la dividendele distribuite, potrivit legii, care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

IMPOZIT PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII

În cazul contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real să fie instituită pentru anul fiscal următor. Astfel, modul de determinare a venitului net (normă de venit sau sistem real) se stabilește pentru anul următor, în funcție de numărul de camere închiriate în scop turistic în cursul anului fiscal de realizare a venitului.

Au fost completate prevederilor art. 105 alin. (2) din Codul fiscal și cu alte produse vegetale – „plante furajere” (lucernă, triticale) impuse la norma de venit.
A fost clarificată modalitatea de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei.

💡 Obligația de înregistrare fiscală – material oficial ANAF (foarte util – august 2021) 💡 – click aici

A fost reglementată posibilitatea depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult, având în vedere că această modalitate este prevăzută, în prezent, în Circulara ministrului finanțelor nr. 888/2018. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui A.N.A.F.

IMPOZIT PE VENITURILE NEREZIDENȚILOR

A fost clarificat regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar care nu sunt plătite până la sfârșitul anului în care sunt distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cât și pentru cele distribuite după aprobarea situațiilor financiare anuale, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz.

💡 Opțiunea de constituire a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit – material ANAF 💡 – click aici

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

Clarificarea noțiunilor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” și, respectiv, „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”, în contextul aplicării în practică a noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic.

Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Modificarea art. 315-317 în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru UE și a evitării emiterii de către Comisia Europeană a unui aviz motivat în conformitate cu prevederile art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în contextul în care, la data de 15 iulie 2021, Comisia Europeană a comunicat autorităților române scrisoarea de punere în întârziere în Cauza 2020/4142, având ca obiect excluderea anumitor persoane impozabile de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA (regimul UE).

💡 Regimul fiscal al cheltuielilor de funcționare și întreținere a mijloacelor de transport – material ANAF 💡 – click aici

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

S-a reglementat scutirea de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestor clădiri, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor din cadrul Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale care au participat efectiv la acțiuni militare.

A fost simplificat modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile.

A fost acordată competența autorităților publice locale de a hotărî acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea urmașilor eroilor martiri, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

💡 Contract Individual de Muncă (CIM) – model actualizat la iulie 2021, cu ultimele modificări (editabil, gratuit, recomandat) 💡 – click aici

A fost introdusă opțiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată. De asemenea, se propune ca acesta să fie comunicat electronic în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate.

Se clarifică modul de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că, acesta se calculează prin aplicarea unei cote la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021, au fost publicate - Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 8 din 30 august 2021 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar si Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 11...Care sunt ultimele modificări aduse Codului Fiscal - de către OG nr. 8/2021 (info oficial ANAF)
error: Conținutul este protejat !!