Acordarea sumelor prevăzute la art. I alin. (1) din OUG 92/2020 – AJOFM oficial

1
7447

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, actualizatã, pe o durată de minimum 15 zile calendaristice în perioada stării de urgenţă sau de alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare, având obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Perioada de 15 zile calendaristice se poate cumula din zile de suspendare a contractului individual de muncã, atât în starea de urgentã, cât şi în starea de alertã, fãrã a exista cerinţa ca acestea sa fie consecutive, iar numãrul total de zile se va înscrie în coloana 7 a anexei 3 – Lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite prin acte ale autorităţilor competente optează fie pentru stimulentul financiar reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, fie pentru indemnizaţia prevãzutã la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, actualizatã.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

În vederea decontării sumelor prevăzute la art. I alin. (1) din ordonanţã, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social:

cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de documente justificative care atestã îndeplinirea, potrivit legii, a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea;
– declaraţie pe propria răspundere;
lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Prin ordinul nr. 457/2020 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, modificat de ordinul 491/2020, au fost aprobate formularele necesare solicitãrii stimulentului financiar.

Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele transmise.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea, iar plata se face prin virament, în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, după verificarea de către AJOFM a îndeplinirii acestor obligaţii.  

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Pentru efectuarea acestor verificãri, angajatorii vor ataşa la cerere urmãtoarele documente:

– recipisa de depunere a declaraţiei unice 112,
– anexa 1 a declaraţiei unice 112 (2 pagini), unde este evidenţiatã suma reprezentând total obligaţii de platã,
– OP-urile din care rezultã dovada plãţii întregii sume, precum şi extrasele aferente.

În consecinţã, pentru a respecta termenul de 10 zile, stabilit pentru decontarea sumelor solicitate, documentele vor fi transmise imediat dupã depunerea declaraţiei şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii pentru care se solicitã decontarea.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici

Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. I alin. (1) următorii angajatori:

  a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Sumele prevăzute la art. I alin. (1) din ordonanţã nu se cumulează cu subvenţiile care se acordă în cazul angajaţilor pentru care angajatorii au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în baza art. 80, 85 şi 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  

Sumele prevăzute la art. I alin. (1) din ordonaţã se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat, iar cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit se vor deconta din fonduri europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile aplicabile de acordare a finanţării, prin Ministerul Fondurilor Europene.

Sursa – AJOFM Brãila via Contabili pe Facebook

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.