AcasăCodul munciiITM - acțiuni de conștientizare și control a unităților care dețin, depozitează,...

ITM – acțiuni de conștientizare și control a unităților care dețin, depozitează, manipulează și utilizează substanțe chimice periculoase

Pe parcursul anului 2020 la nivelul ITM-URILOR se va desfăşura acţiunea de conştientizare şi control a unităţilor care deţin, depozitează, manipulează şi utilizează substanţe chimice periculoase, având următoarele obiective:

-prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele periculoase prezente la locurile de muncă;
-creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa prevenirii riscurilor prezentate de substanţele periculoase;
-monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanţelor periculoase.

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor; deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător. De prea multe ori, măsurile de control al expunerii lucrătorilor la substanţe periculoase sunt luate pe moment sau „la sfârşitul conductei”, bazându-se, în multe cazuri, doar pe utilizarea echipamentelor individuale de protecţie. Legislaţia Uniunii Europene privind securitatea şi sănătatea în muncă care se axează în special pe protejarea lucrătorilor împotriva substanţelor periculoase include Directiva Agenţi Chimici (DAC), Directiva Agenţi Cancerigeni şi Mutageni (DCM), precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Obligaţiile angajatorilor legate de utilizarea chimicalelor la locul de muncă sunt prevăzute în primul rând în Directiva Agenţi Chimici (DAC) şi Directiva Agenţi Cancerigeni şi Mutageni (DCM), transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici şi HG nr. 1.093/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Ambele hotărâri au suferit modificări şi completări ulterioare, ultima modificare a acestora fiind realizată prin HG nr.157/2020.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislaţii şi o obligaţie legală pentru toţi angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanţe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituţia, măsurile tehnice, măsurile organizatorice şi, în final, protecţia individuală.

Afișe prevenire COVID-19 – începând cu starea de alertă (după 18.05.2020) – CLCIK AICI

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH) are scopul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului şi se aplică fără a aduce atingere legislaţiei comunitare din domeniul muncii şi al mediului. Acest regulament este orientat către substanţă, iar evaluările de risc în conformitate cu REACH se referă la utilizarea substanţei de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, fără a lua în considerare alte substanţe sau amestecuri utilizate într-un anumit loc de muncă sau interacţiunile şi efectele combinate asupra sănătăţii lucrătorilor ale diferitelor substanţe în anumite procese. Deşi REACH şi DAC/DCM împărtăşesc aceeaşi filozofie cu privire la securitatea lucrătorilor şi au ca obiectiv o mai bună protecţie a sănătăţii acestora, există o serie de diferenţe în modul în care acestea urmăresc realizarea acestor obiective, întrucât REACH este un regulament cu un domeniu de aplicare foarte larg, iar cerinţele sale cuprind securitatea şi sănătatea lucrătorilor, protecţia mediului şi protecţia consumatorilor.

UTIL – OFICIAL – declarația pe proprie răspundere (stare de alertă) – direct de pe telefon (cu semnătură olografă aplicată)CLICK AICI

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (REACH) reglementează următoarele aspecte:

– înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
– înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA);
– modificarea sau abrogarea unor directive şi regulamente.

Prin Legea nr. 326/2013 de modificare a Legii nr. 349/2007, privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, Inspecţia Muncii a fost desemnată ca autoritate competentă pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conform recomandărilor grupului de lucru SLIC – CHEMEX, principalele implicaţii ale Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:

– obligativitatea solicitanţilor înregistrării de a identifica şi aplica măsuri corespunzătoare de control adecvat al riscurilor identificate în evaluarea securităţii chimice (art. 14 alin. (6) REACH);
– obligaţia de a comunica informaţii cu privire la substanţe şi amestecuri în amontele lanţului de aprovizionare de către orice operator din lanţul de aprovizionare (art. 34 REACH);
– accesul lucrătorilor la informaţiile furnizate în conformitate cu art. 31 şi 32 din Regulamentul REACH, privind substanţele sau amestecurile pe care le utilizează (art. 35 REACH);
– evaluarea securităţii chimice şi obligativitatea de a identifica, aplica şi recomanda măsurile de reducere a riscului, de către utilizatorii din aval (art. 37 REACH);
obligativitatea utilizatorilor din aval de a comunica informaţii (art. 38 REACH);
– obligaţia titularului autorizaţiei de a se asigura că nivelul expunerii este cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic şi practic (art. 60 alin. (10) REACH).
restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă sau utilizarea anumitor substanţe, amestecuri şi articole periculoase (art. 67 REACH).

În concluzie, regulamentul REACH se va aplica în mod sinergic cu reglementările care transpun CAD/CMD, astfel încât să fie instituite măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, conform Art. 1, alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată (Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor).

OUG nr. 69/2020 – modificări Cod Fiscal (bonificații DU, prorogare termen DU la 30.06.2020, amnistie fiscală accesorii) – CLICK AICI

Legislaţie aplicabilă

-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată;
-H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, modificată;
-H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
-H.G. nr. 1.093/2006, privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
-HG nr. 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
-Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 dec. 2006 privind înRegistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea Chimicalelor – legislaţie privind condiţiile de comercializare a chimicalelor (REACH)
-Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
-Alte acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabile specificului unităţii controlate.

Sursa (cu multumiri) – ITM CalarasiITM Calarasi

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!