OUG 48/2020 (info modificări) – impozit micro, impozit venit, indemnizații de 75%, TVA la vamă, rambursări TVA, bilanțuri, etc.

4
756

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0319 din 16 Aprilie 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 48 din 09 Aprilie 2020TEXT INTEGRAL AICI – privind unele măsuri financiar-fiscale.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI CATEVA PRECIZARI SUPLIMENTARE – VIA AJFP DAMBOVITA (INSTITUTIE CAREIA II MULTUMIM PENTRU POSIBILITATEA PRELUARII INFORMATIILOR). SPERAM SA VA FIE DE FOLOS:

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

– A fost introdusă posibilitatea pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări către instituții și autorități publice, sumele respective urmând a fi scăzute din impozitul datorat în limita a 20% din acesta;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Impozit pe venit

– A fost introdusă o nouă categorie de venituri neimpozabile: avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii. Pentru aceste venituri nu se datoreză nici contribuții sociale.

Derogare pentru indemnizațiile de 75%

– Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 şi 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada stării de urgenţă, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 şi la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilităţi fiscale. Prevederile se aplică indemnizaţiilor acordate din bugetul de asigurări pentru şomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

NOU – Ordine de plată multiple electronice (OPME) – alte precizări oficiale (răspundere, verificare concordanță, etc.) – click aici

Derogare plată TVA la vamă

– A fost completată lista bunurilor importate pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele fiscale.

OPERATORI JOCURI DE NOROC

– Cererile de reautorizare a activității vor putea fi formulate până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.
– Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale se suspendă. Operatorii de jocuri de noroc nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate.

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

– Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
– Pentru a beneficia de prevederile de mai sus, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei; b) nu se află în insolvenţă.

Declarația 100 – ANAF a publicat PDF-ul inteligent oficial, cu câmpul „Bonificatie” – click aici

LOTERIA BONURILOR FISCALE

– Se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

RAMBURSARE TVA

– Prin derogare de la prevederile art. 169 din Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

– Prevederile de mai sus nu se aplică:

a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost începută inspecţia fiscală în vederea soluţionării acestora;
b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari și de contribuabilii mijlocii, care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:
– contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
– organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
– pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;

OPME – ce reprezintă, de când se poate efectua, condiții pentru utilizare, pași utilizare (oficial) – click aici

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de alţi contribuabili decât cei prevăzuţi la lit. b), care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:

– contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
– organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
– pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
– contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
– oldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.
– Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile de mai sus, inspecţia fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.
– Aplicarea prevederilor încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
– Prevederile se aplică şi deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

EȘALONARE LA PLATĂ, EXECUTARE SILITĂ

– Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului de mai sus, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

INSTRUCȚIUNI pentru completarea OPME (ordinului de plata multiplu electronic) – oficial – click aici

– Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

– Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni.

– Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

– Aplicarea prevederilor încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

DEPUNERE SITUAȚII FINANCIARE

Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

REVEDEȚI PREZENTAREA
Materiale ANAF/MFP
Articolul precedentOFICIAL (Ministerul Muncii) – situația CIM suspendate/încetate la data de 22.04.2020
Articolul următorConectarea caselor de marcat la ANAF – în câteva săptămâni (OFICIAL)
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0319 din 16 Aprilie 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 48 din 09 Aprilie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind unele măsuri financiar-fiscale. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM...oug-48-2020-info-modificari-impozit-micro-impozit-venit-indemnizatii-de-75-tva-la-vama-rambursari-tva-bilanturi-etc

4 COMENTARII

  1. Ordonanța 48/16.04.2020,nu se mai aplica facilități impozite in sectorul construcțiilor,așa retroactiv publicat in Mo16 aprilie cu aplicare 1 aprilie 2020.La 1 aprilie când au fost trimiși salariații din acest sector al construcțiilor li s a spus ce sumă neta vor lua,acum guvernul prin această ordonanță retroactivă se întoarce,acum trebuie sa i spui și să i explici salariatului că guvernul mai ia încă 500 lei in plus din suma lui neta,total dezamăgită, ținem carantinati aduși din țări cu focar iar pentru cei care contribuie și muncesc în țara asta bătaie de joc.Nu mai VOTEZ nimic…nici pe Ludovic al X-lea !!! Stau acasă că oricum am vota vin ai noștri pleacă ai noștri!!!!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.