AcasăCodul munciiModalitatea de acordare și decontare a sumelor - pentru zile libere părinti...

Modalitatea de acordare și decontare a sumelor – pentru zile libere părinti pe perioada în care școlile sunt închise (condiții)

Multumita AJOFM Arad – va supunem atentiei urmatoarele informatii (foarte utile angajatorilor):

1. Cadrul general

Legea nr. 19/2020 aprobă acordarea de zile libere, plătite pe toată perioada în care unitățile de învățământ sunt închise temporar sau cursurile sunt suspendate, pentru părintele care asigură supravegherea copiilor ca urmare a decretarii starii de urgență începând cu data de 16 martie 2020.
Hotărârea Guvernului nr. 217/2020TEXT AICI
Ordin ANOFM nr. 346/2020 – legislație zile libere părinti (MODEL – Declarație Angajator și Anexa 1 la aceasta) – click aici

2. Condiții de acordare:

2.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, modificată și completată prin OUG nr. 30/2020, se pot acorda zile libere conform Legii nr. 19/2020 în următoarele condiții:

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

a) vârsta copiilor înscriși în unitățile de învățământ este de maxim 12 ani sau 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități;
b) locul de muncă al părintelui nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

2.2. Prin părinte se înțelege:

a) părintele firesc;
b) adoptatorul;
c) persoana care are în încredințare copilul spre adopție;
d) persoana care are copilul sau în plasament ori tutelă;
e) persoana care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților (conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004);
f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă ntr-o unitate de învățământ).

Declarație pe propria răspundere părinte – model oficial (conform prevederi Legea 19/2020 și HG 217/2020) click aici (pentru părintele care nu beneficiază de concediu conform Legii 19/2020)

Nu beneficiază de prevederile acestei legi persoanele de mai sus care:

– se află în concediu pentru creșterea copilului;
– au optat pentru concediu fără plată ca urmare a nesolicitării de către celălat părinte a perioadei de minim o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului;
– se află în concediu pentru îngrujirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani;
– se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată;
– au raporturile de muncă suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau soțul/soția se află în acest caz;
– celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate, venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Cerere pentru solicitare zile libere în baza Legii nr. 19/2020 (școli închise) – 2 modele gratuite și editabileclick aici

3. Modalitatea de acordare:

3.1. Indemnizația se acordă la cererea părintelui care va asigura supravegherea copilului, depusa la angajator, însoțită de:

– declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prin care se arată ca acesta nu a solicitat zile libere la locul său de muncă potrivit Legii nr. 19/2020 și nici nu se află în una din situațiile de la art. 1 al. 3^3 din Legea nr. 19/2020;
și
– copia certificatului de naștere al copilului.

3.2. Indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare (8 ore), dar nu poate depăși 75% pe zi din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru această indemnizație se calculează impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale.

ITM – informare angajatori care aplică șomaj tehnic – prestarea muncii este interzisă (amenzi foarte mari) – click aici

4. Modalitatea de decontare a sumelor

4.1. Indemnizația se plătește din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului, urmând a fi decontată (rambursată) de către stat din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.
4.2. Potrivit OUG nr. 30/2020, angajatorul poate solicita doar decontarea indemnizației nete încasată efectiv de părinte (impozitele și contribuțiile vor fi suportate din bugetul angajatorului).
4.3. Potrivit HG nr. 217/2020, pentru decontarea sumelor plătite în baza Legii nr. 19/2020, angajatorul va depune o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.

Platforma pentru depunere documente (aferente solicitare sume șomaj tehnic) – FUNCȚIONALĂ – click aici

Cererea va fi însoțită de:

– lista angajaților care au beneficiat de prevederile legii și suma acordată;
– copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației ;
– declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților depusă conține persoanele care au îndeplinit condițiile pentru acordarea indemnizației;
– dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

4.4. Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și conține obligatoriu următoarele elemente:

– date de identificare ale angajatorului,
– contul bancar,
– numele reprezentantului legal,
– suma totală solicitată,
– numărul angajaților care au beneficiat de aceste sume.

4.5. Documentele se transmit prin email la adresa electronică comunicată de AJOFM, în maxim 30 zile de la data efectuării plății contri buțiilor și impozitelor aferente indemnizației. AJOFM va transmite în termen de 24 ore de la primirea documentelor numărul de înregistrare al solicitării

ALERTĂ (oficial) – revizuire PROCEDURĂ de lucru – ȘOMAJ TEHNIC – click aici

4.6. Decontarea sumelor se va face în 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

5. Alte prevederi:

Pentru acordarea de zile libere potrivit acestei legi, este necesar acordul angajatorului pentru:
– unitățile din sistemul energetic național
– unitățile operative de la sectoarele nucleare
– din unitățile cu foc continuu
– unitățile sanitare și de asistență socială
– unitățile de telecomunicații
– unitățile radioului și televiziunii publice
– unitățile din transporturile pe căile ferate
– unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă
– comerţ alimentar
– producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare
– distribuţie carburanţi
– personalul din cadrul unităţilor farmaceutice

Harta sistemului educațional corelat cu ISCED și CNC – pentru Anexa nr. 2 – Lista (conf. Ordin 741/2020 – șomaj tehnic) – click aici

Mențiuni:

– Conform site-ului Ministerului Muncii, secțiunea Comunicare, Întrebări frecvente, Întrebări frecvente referitoare la șomajul tehnic, acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor și la domeniul serviciilor sociale, 23 martie 2020 – Legea se aplică începând cu data de 21 martie 2020, respectiv data publicării Hotărârii de Guvern nr. 217/2020 în Monitorul Oficial, hotărâre care stabilește efectiv numărul de zile libere, modul efectiv de aplicare a legii și modalitatea prin care angajatorii pot deconta sumele de bani.
– În statele de plată depuse trebuie evidențiată suma corespunzătoare acestui concediu acordat conform Legii 19/2020. Vă sugeram să actualizati programele pentru calculul salariilor ținând cont de contextul legislativ actual.
– Precizam faptul ca zilele platite sunt zile lucratoare.
– Pe perioada vacantei nu se acorda indemnizatia prevazuta in Legea nr. 19/2020.

9 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
Multumita AJOFM Arad - va supunem atentiei urmatoarele informatii (foarte utile angajatorilor): 1. Cadrul general - Legea nr. 19/2020 aprobă acordarea de zile libere, plătite pe toată perioada în care unitățile de învățământ sunt închise temporar sau cursurile sunt suspendate, pentru părintele care asigură supravegherea copiilor ca...Modalitatea de acordare și decontare a sumelor - pentru zile libere părinti pe perioada în care școlile sunt închise (condiții)
error: Conținutul este protejat !!