Stabilire din oficiu impozit pe veniturile persoanelor fizice – ce a adus nou OPANAF 2862/2019

0
299

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 897 din 06 noiembrie 2019, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2862 din 24 Octombrie 2019TEXT INTEGRAL AICI – pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, va supunem atentiei cateva precizari OFICIALE – via AJFP Dambovita (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor). Speram sa va fie de folos:

✔ Prevederile prezentului ordin se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

✔ Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul ANAF de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi categorie de venit, potrivit Codului de procedură fiscală.
✔ Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice.
✔ Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate, după caz, în funcţie de natura venitului realizat, precum şi din schimbul de informaţii între ANAF şi autorităţi fiscale din străinătate.

✔ Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:

a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;
c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

NOU – NORME DE COMPENSARE 2019 – ce a adus nou HG 773/2019 (precizări oficiale) – click aici

d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi pentru care nu s-a exercitat opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
f) silvicultură şi/sau piscicultură;
g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condiţiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;
h) activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;
i) cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;
j) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
l) venituri din străinătate pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.

✔ În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicaţia informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaraţia de impunere.

Formularul D2 (ANAF 2019) – NOTIFICARE/CERERE DE ANULARE a obligațiilor de plată accesorii (PDF inteligent) – click aici

✔ În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere, compartimentul de specialitate emite şi comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere.
✔ În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, ca urmare a notificării primite, au depus declaraţia de impunere.
✔ După parcurgerea etapelor procedurale de mai sus, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu.
✔ Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza tuturor informaţiilor existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informaţiilor existente în evidenţa fiscală, după caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale.
✔ Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câştigul net anual datorat se stabileşte de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare estimate.
✔ Formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care: a) un exemplar se comunică contribuabilului; b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

INFO – Care sunt obligațiile echipei de control – în cazul controlului inopinat ? – click aici

✔ În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declaraţiei de impunere.
✔ În cazul în care contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul de 60 de zile, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se menţin.
✔ În situaţia în care informaţiile şi documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmeşte, pentru fiecare an fiscal, o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informaţiile necesare impunerii din oficiu pe care o transmite anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui în care persoanele fizice au fost incluse în listă, structurilor din cadrul ANAF cu atribuţii de inspecţie fiscală persoane fizice.

REVEDEȚI PREZENTAREA
Materiale ANAF/MFP
Articolul precedentPlachetă ANPC oprire temporară activitate – model oficial (CONFORM LEGISLAȚIE)
Articolul următorITM (oficial) – amenzi în valoare totală de 6.950.150 de lei (1.460.116 euro), aplicate în ultima perioadă

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.